حق فني داروخانه  در بازنگري كتاب تعرفه هاي پزشكي پيگيري شود

تهران - ايرنا - نايب رييس شورايعالي نظام پزشكي تاكيد كرد: درج « حق ارايه خدمات دارويي در داروخانه » - حق فني - در بازنگري كتاب ارزش هاي نسبي خدمات سلامت بايد پيگيري شود.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، «محمود فاضل» گفت: تعرفه خدمات حرفه اي در داروخانه مدت ها است كه مورد اجحاف قرار گرفته و با ادعاهاي مختلف نه تنها مبلغ واقعي آن در نظر گرفته نشده بلكه بر اصل آن هم خدشه وارد شده است.

فاضل ادامه داد: انجمن داروسازان نيز موظف است بنا براصل وجودي اش و با دلايل علمي و قوي از جايگاه تعرفه در نظام سلامت دفاع كند و درج حق ارايه خدمات دارويي را در كتاب تعرفه ها يا كتاب ارزش هاي نسبي خدمات سلامت ، پيگيري كند.

وي اظهار داشت: برقراري عدالت بين رشته اي يكي از ادعاهاي كتاب ارزش هاي نسبي خدمات سلامت است و اكنون عدالت در مورد رشته داروسازي به جهت دريافت حق فني، اجرا نشده است.

وي با بيان اينكه موضوع حق فني، در زمان تدوين كتاب تعرفه ها در كميسيون وابسته به شورايعالي بيمه، تشريح و منجر به استقبال تمام اعضاي كميسيون شد، در عين حال افزود: اين مهم، صورت جلسه و در پيش نويس كتاب چاپ شد اما در لحظات آخر از بسته ارايه شده به هيات دولت خارج شد.

نايب رييس شورايعالي نظام پزشكي اظهار داشت: در فرصت بازنگري سه ماهه پيش رو، طي جلسه اي كه به اتفاق برخي اعضاي هيات مديره انجمن داروسازان با رييس كل نظام پزشكي صورت گرفت، پيشنهادي مكتوب به همراه استدلالات و مستندات لازم به ايشان تقديم شد.

فاضل اضافه كرد: اين موضوع همچنين در جلسه ديگر با مديرعامل هيات مديره تامين اجتماعي و نيز جلسه اي با رييس سازمان غذا و دارو به تفصيل تشريح شد و وعده دفاع نيز از سوي آنان داده شد.

اين مقام مسوول در سازمان نظام پزشكي افزود: در بازنگري اين كتاب كه بزودي انجام خواهد شد، لازم است تمام دست اندركاران ، درج «حق ارايه خدمات دارويي در داروخانه» را در كتاب ارزش هاي نسبي تا حصول نتيجه پيگيري كنند.

وي تاكيد كرد: حاكميت بايد مدعي و حامي وصول حق فني توسط داروسازان باشد.

اجتمام**7268**1776