مقام كاخ سفيد: ايران و آمريكا در مذاكرات جدي و پيگير نتيجه مطلوب هستند

تهران - ايرنا - يك مقام كاخ سفيد آمريكا تاكيد كرد:مذاكرات ايران و گروه 1+5 بسيار جدي است و دو طرف مصمم هستند به نتيجه مطلوب برسند.

به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه 'لوفيگارو'، اين مقام آمريكايي كه خواست نامش ذكر نشود، با اشاره به مذاكرات هسته اي سه جانبه در مسقط گفت: مذاكرات مسقط جدي و دشواري بود و به همين نسبت مذاكرات روزهاي آينده نيز دشوار خواهد بود.

وي افزود:جان كري وزير امور خارجه آمريكا در يك هفته گذشته درباره موضوع مذاكرات اتمي ايران تقريبا با همه وزراي خارجه گروه 1+5 گفت و گو كرده است. بايد بگويم كه هر دو طرف براي به نتيجه رساندن مذاكرات بسيار مصمم و جدي هستند و اين اراده تاكنون بي سابقه بوده است.

اين مقام كاخ سفيد درباره پيشرفت مذاكرات گفت: نمي توانم چيزي بيان كنم، زيرا قرار شده تا جمع بندي نهايي خبري در اين باره فاش نشود. تنها مي توانم بگويم كه اين موضوع مهمي است كه مذاكرات ادامه پيدا كند. كارهاي زيادي وجود دارد كه بايد انجام شود.اين مذاكرات نوعي نظم دارد كه تغيير نكرده است.

رسانام**9041**1010اول**