تهران - ايرنا - نماينده استان 'الانبار' در پارلمان عراق گفت: تاكنون افزون بر600 عضو قبيله 'البونمر' توسط تروريست هاي داعشي به قتل رسيده اند.

شيخ 'غازي الكعود' پنجشنبه شب در برنامه 'استوديو التاسعه' شبكه تلويزيوني ' البغداديه' افزود: اجساد تعدادي از كشته ها هنوزبه دست خانواده هاي آن ها نرسيده است.

وي اضافه كرد: مراجع ديني و سياستمداران شيعه عراق نقش مهمي در حمايت از اين قبيله در مقابل تروريست هاي داعش داشته اند.

تروريست هاي تكفيري داعش طي روزهاي گذشته به افراد قبيله البونمر در استان الانبار واقع در مركز عراق حمله كردند و دست به كشتار وحشيانه اي زدند و اين جنايات همچنان ادامه دارد.

اين قبيله در كنار ساير نيروهاي مردمي همراه ارتش عراق با تروريست هاي تكفيري داعش مي جنگيد و حاضر به هم پيماني با آن نشده بود به همين دليل داعش دست به كشتار وحشيانه شمار زيادي از افراد اين قبيله زد.

پيش از اين برخي رسانه هاي غربي سعي مي كردند داعش را نيرويي طرفدار اهل سنت و حافظ منافع آنها معرفي كنند اما بيشتر مراكز اهل سنت و از جمله الازهر مصر از اين سازمان اعلام بيزاري كرده اند.

خاورم**632 **1917