وجود بيش از 72 هزار پروژه نيمه تمام صنعتي در كشور

تهران - ايرنا - رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان آنكه بيش از 72 هزار پروژه نيمه تمام صنعتي در كشور وجود دارد، گفت: اين موضوع ناشي از نبود يك برنامه راهبردي در صنعت است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، رضا رحماني روز يكشنبه در مراسم روز ملي كيفيت كه با حضور معاون اجرايي رييس جمهوري برگزار شد، تصريح كرد: مشكل اصلي صنعت كشور هم اكنون نبود نقدينگي و مسايل مالي است كه دولت بايد براي اين موضوع تدابير مناسبي اتخاذ كند.

وي سپس بر ضرورت اولويت بندي پروژه هاي صنعتي نيمه تمام تاكيد كرد و افزود: تا گردش مالي به چرخه صنعت كشور بازنگردد، ركود حاكم بر كشور به هيچ عنوان حل نخواهد شد.

رحماني كيفيت و استاندارد را لازم و ملزوم يكديگر دانست و اظهار داشت: كشور از حيث قوانين و مقررات كمبودي ندارد بلكه بايد در حوزه فرهنگ و فرهنگ سازي در بخش كيفيت بيش از گذشته فعاليت كرد.

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين اضافه كرد: در قانون برنامه پنجم توسعه بيش از 30 ماده به بحث كيفيت و استاندارد توجه دارد و مجلس نيز در قانون ارتقا كيفيت خودرو و محصولات صنعتي، فضا را براي سازمان ملي استاندارد باز گذاشته است.

وي با تاكيد براينكه براي رعايت كيفيت در محصولات و خدمات بايد عزم ملي ايجاد شود، گفت: حمايت از توليد ملي وجوه مختلفي دارد كه محور اصلي آن توجه به كيفيت است ضمن آنكه اقتصاد ملي، اشتغال و توسعه نيز در گرو توجه به توليد ملي مي باشد.

رحماني سپس دغدغه اصلي كشور را ورود كالاهاي خارجي بي كيفيت دانست و گفت: توجه به كيفيت به معناي توجه جدي به توليد ملي است.

اقتصام(3) 1574**1558