مراسم شيرخوارگان حسيني (ع) در استانبول برگزار شد

استانبول- ايرنا- همايش 'شيرخوارگان حسيني' (ع) با حضور شيعيان استانبول تركيه و به ياد مظلوميت حضرت 'علي اصغر'(ع) روز جمعه برگزار شد.

به گزارش ايرنا، همزمان با ديگر نقاط جهان، شيعيان استانبول نيز همايش شيرخوارگان حسيني را در منطقه شيعه نشين 'حالكالي' استانبول برگزار كردند.

شيرخواران سرباز امام زمان (عج)، در حالي كه در آغوش مادرانشان بودند، در زينبيه استانبول گردهم آمدند و به امام مهدي (عج) لبيك گفتند.

در اين مراسم كه به دعوت علماي شيعه و با هماهنگي مسجد زينبيه استانبول برگزار شد،

مادران و كودكان خردسال با لباس هاي متحدالشكل و سربندهايي مزين به نام 'امام حسين' (ع)، 'يا امام زمان'(عج) و 'يا ابوالفضل العباس' (ع)، ياد شيرخواره شهيد دشت كربلا، حضرت علي اصغر (ع) را گرامي داشتند.

سال گذشته نيز اين همايش با حضور گسترده عاشقان و دلباختگان اباعبدالله الحسين(ع) در محوطه مسجد زينبيه استانبول برگزار شده بود.

خاورم ** 2010**2017