15 هزار بيمه نامه شخص ثالث در كرمان فاقد پوشش كامل است

جيرفت - ايرنا - مدير امور شعب بيمه ايران در استان كرمان گفت: 15 هزار فقره بيمه نامه شخص ثالث در دست بيمه گذاران شهر كرمان، فاقد پوشش كامل تعهدات جاني است.

حسن عماد آبادي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با توجه به اينكه در ماه هاي حرام بسر مي بريم و در اين ماه ها ديه يك فرد دو ميليارد ريال است اگر حادثه اي اتفاق بيفتد فرد مقصر بايد بقيه ديه متعلقه را پرداخت كند.

وي بيان كرد: با توجه به اينكه بسياري از مردم توان پرداخت ديه را ندارند لذا توصيه مي شود بيمه گذاران با مراجعه به نمايندگي هاي بيمه ايران در سراسر استان نسبت به دريافت الحاقي و افزايش تعهدات بيمه نامه خود اقدام نمايند.

وي گفت: بيمه ايران در استان كرمان با هفت شعبه مركزي و 191دفتر نمايندگي در ارزيابي 13 شاخص بيمه‌اي رتبه سوم كشور را بين ساير استان ها به خود اختصاص داده است.

مدير امور شعب بيمه ايران خاطرنشان كرد: در شش ماه ابتداي سال جاري بيش از 300 هزار فقره بيمه‌نامه در استان توسط بيمه ايران به فروش رفته است.

وي گفت: تعداد پرونده هاي خسارتي كه تشكيل شده و پس از رسيدگي مبلغ پرداخت شده يك سوم تعداد بيمه نامه هاي صادره است.

عمادآبادي افزود: در شش ماه نخست سال جاري بيش از 100 هزار پرونده خسارت در اين استان مختومه شده است.

وي بيان كرد: بيش از 760 ميليارد ريال خسارت در اين مدت در اين استان پرداخت شده كه بطور متوسط روزانه بيش از چهار ميليارد ريال است.

وي با اشاره فعاليت 164 دفتر نمايندگي حقيقي و 27 نمايندگي حقوقي بيمه ايران در استان كرمان گفت: اين تعداد دفتر فروش براي تسهيل در ارايه خدمات بيمه اي به مردم فعاليت مي كنند و زمينه اشتغال يكهزار نفر را ايجاد كرده اند.

عماد آبادي افزود: به سبب دولتي بودن، شركت سهامي بيمه ايران موظف است تمامي قوانين و دستورالعمل هاي حاكم بر شركت هاي دولتي را به درستي عمل كند كه قانون بيمه و مصوبات شوراي عالي بيمه از مهمترين اين موارد هستند.

وي گفت: هفت شعبه بيمه ايران در شهرستان هاي سيرجان، رفسنجان، بم، بافت، زرند، كرمان و جيرفت فعاليت مي كنند.ك/3

7444/8154