لازمه توسعه پايدارتوجه به مولفه‌هاي سنتي و ارزش‌هاي مردمي است

تهران بزرگ-ايرنا- مشاور اجتماعي و فرهنگي مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران با اشاره به اينكه براي رسيدن به توسعه پايدار لازم است مؤلفه‌هاي سنتي و ارزش‌هاي مردمي در مسير توسعه آن لحاظ شود، گفت: توجه به مولفه‌هاي سنتي و ارزش‌هاي مردمي، لازمه توسعه پايدار است.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از روابط عمومي مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران ،عبدالحسين كلانتري در نشست تخصصي «مديريت شهري با رويكرد اسلامي-ايراني» كه از سوي اين مركز برگزار شد، خاطر نشان كرد: راه اندازي بحث‌هاي شفاهي و برگزاري نشست‌ها در حوزه مسائلي كه تازه و بديع هستند، فتح بابي است براي طرح ايده‌ها و تعريف پروژه‌هاي مرتبط كه در نهايت منتج به توليد ادبيات نظري در آن حوزه خواهد شد‌.

در ادامه حسين ايماني جاجرمي، رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران با اشاره به اينكه جامعه ايران در حال گذار از سنت به مدرنيته است، تصريح كرد: براي رسيدن به توسعه پايدار لازم است مؤلفه‌هاي سنتي و ارزش‌هاي مردمي در مسير توسعه آن لحاظ شود .

وي با تأكيد بر اهميت بازسازي سنت و نوگرايي با توجه به تغييرات و نيازهاي جامعه امروز افزود: تحولات و چند پاره شدن نظام مديريت شهري در دوره‌هاي حكومت قاجار و پهلوي عامل اصلي دوري و جدايي مديريت شهري از مردم و غير بومي شدن اداره شهرها بوده است.

ايماني جاجرمي مهمترين ويژگي مديريت شهري اسلامي-ايراني را مديريت بر مبناي خواست افراد محله دانست .

اردشير انتظاري، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي عدالت محوري را مهمترين ويژگي مديريت شهري اسلامي- ايراني دانست و گفت: تقويت نهادهاي محلي و اعطاي قدرت تصميم‌گيري و اجرا به مديران محلي عامل مهمي در گسترش عدالت شهري و رعايت حقوق شهروندي مي‌باشد.

سيد محمود نجاتي حسيني، عضو هيات علمي دانشگاه تهران نيز در اين نشست با تعريف شهر اسلامي عنوان كرد: شهر در رويكرد اسلامي شهري است كه متصف به اوصاف اسلامي است و اخلاق و صفات اسلامي از آن متجلي مي‌شود‌.

وي ادامه داد: رعايت حق و رفتار عادلانه نسبت به خود و همچنين احساس مسئوليت در قبال ديگران سه مؤلفه اساسي شهروندان شهر اسلامي است و مديريت شهري مي‌بايست اين ويژگي‌ها را به نحو فردي و ساختاري تقويت نمايد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به منابع غني مذهبي و فرهنگي در خصوص مديريت اسلامي و ايراني تأكيد كرد: مديريت شهري با محور قرار دادن اين آموزه‌ها و تدوين برنامه و سياست‌گذاري براي آن شرايط تحقق چنين رفتارهايي را از سوي شهروندان فراهم كند.

تهرام/1393/ 699