فضاي مجلس در آستانه راي گيري براي وزير پيشنهادي علوم

تهران - ايرنا - يازده آبان باز هم بهارستان شاهد يك زورآزمايي سياسي جديد خواهد بود، زورآزمايي كه دو بار قبل از آن انجام شده است: راي اعتماد به وزير پيشنهادي علوم. منتقدان دولت، محمود نيلي را چندان براي وزارت علوم مناسب نمي دانند، اما مساله اين است كه آيا اين بار هم مي توانند در زورآزمايي سياسي جديد موفق باشند يا نه.

سخنگوي فراكسيون رهروان ولايت تا اينجا نظرش اين است كه طيف معتدل مجلس سرنوشت اين راي اعتماد را تعيين خواهند كرد نه منتقدان دولت.

منتقدان بيرون از مجلس خيلي روشن گفته اند كه مخالف وزارت محمود نيلي هستند، بسيج دانشجويي از جمله همين طيف هاست كه اين موضع را هفته گذشته در نامه يي به رييس جمهوري بيان كرد. اما در داخل مجلس هنوز چندان موضع گيري شفافي انجام نشده است. ديروز غلامعلي حدادعادل از پر نفوذترين نمايندگان مجلس در طيف منتقدان دولت درباره راي اعتماد به نيلي گفت كه «شاخص هاي اكثريت مجلس نسبت به وزير علوم در استيضاح قبلي اعلام شده و معيار و ملاك و انتظارات روشن است كه درباره وزير پيشنهادي هنوز زود است كه چيزي گفته شود. » وي ادامه داد: «اينكه نتيجه درباره فرد معرفي شده چه مي شود و در اين زمينه قضاوت كنيم زود است. » وي درباره شناختش از نيلي احمدآبادي گفت: «تا قبل از معرفي اين فرد به عنوان سرپرست دانشگاه تهران شناخت آنچناني درباره وي وجود نداشته است و عملكرد سابق وي بايد بررسي شود.» اين در حالي است كه يكي از حاميان دولت در مجلس با صراحت بيشتري درباره موضع منتقدان در قبال محمود نيلي سخن گفته است. حجت الله درويش پور پيش تر گفته بود كه «نيلي از دلايل استيضاح فرجي دانا بود» و در همين حال از مخالفت اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات با اين گزينه خبر داده بود. با اين وجود اعضاي اين كميسيون و از جمله غلامعلي حدادعادل هنوز با صراحت موضع خود را اعلام نكرده اند. حدادعادل در اين باره گفته است: «موضوع معرفي نيلي احمدآبادي به تازگي مطرح شده و مجلس شوراي اسلامي هنوز بعد از معرفي وي جلسه يي نداشته تا استنباطي صورت بگيرد. » شايد دليل اين محافظه كاري در بيان موضع نسبت به گزينه پيشنهادي رييس جمهور را بايد در اظهارات صفر نعيمي رز، سخنگوي فراكسيون اكثريت مجلس ديد كه گفته است اين بار تعيين كننده نتيجه راي اعتماد به وزير پيشنهادي علوم نظر اين فراكسيون خواهد بود. او به تحولاتي چون انتخابات اعضاي ناظر مجلس در شوراي نظارت بر مطبوعات و صدا و سيما اشاره كرده و آن را نشانه يي مي داند دال بر اينكه ديگر نظر طيف منتقد دولت و فراكسيون اصولگرايان چندان در تعيين نتيجه راي اعتماد تاثير اصلي را نخواهد داشت. صفر نعيمي رز گفته احتمال اينكه محمود نيلي بتواند نظر مثبت فراكسيون رهروان را جذب كند زياد خواهد بود. آن طور كه قبلااعلام شده قرار است امروز صبح گزينه پيشنهادي رييس جمهوري براي وزارت علوم در جلسه يي با اعضاي فراكسيون رهروان برنامه هاي خود را اعلام و از نظرات اين فراكسيون مطلع شود. جلسه يي كه تاثير زيادي در راي اعتماد روز يازده آبان خواهد داشت.

منبع / اعتماد

اول ** 1521