شمخاني: ايران آماده همكاري با سازمان ملل براي مقابله با گروههاي تروريستي است

تهران - ايرنا - علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار نماينده دبير كل سازمان ملل متحد در امور سوريه آمادگي ايران را براي همكاري با سازمان ملل به عنوان تنها مرجع مشروع براي مقابله با گروههاي تروريستي اعلام كرد.

به گزارش ايرنا از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، استفان دو ميستورا نماينده دبير كل سازمان ملل متحد در امور سوريه صبح امروز با علي شمخاني نماينده مقام معظم رهبري و دبير شورايعالي امنيت ملي ديدار و درخصوص تحولات اخير سياسي و امنيتي در اين كشور گفتگو كرد.

علي شمخاني با اشاره به بي نتيجه ماندن كنفرانس هاي بين المللي براي پايان دادن به بحران سوريه و نتيجه معكوس ايجاد گروه هاي تروريستي براي مقابله با دولت منتخب مردم در اين كشور، بر لزوم تجديد نظر در سياست هاي اشتباه اتخاذ شده و حمايت از خواست واقعي مردم و كمك به استقرار امنيت و ثبات تاكيد كرد.

شمخاني افزود: به رغم آمادگي دولت سوريه براي انجام گفتگوهاي سياسي با گروه هاي مختلف سوري، رفتار غير مسوولانه برخي كشورهاي غربي و منطقه و تسليح مخالفان و تحريك آن ها به كشتار مردم مانع اصلي استقرار آرامش در سوريه بوده است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر لزوم بهره گيري از تجربيات نمايندگان سابق سازمان ملل كه راه حل سوريه را پايان حمايت از تروريسم و اتكا به گفتگوهاي ملي مي دانند خاطر نشان ساخت، اين واقعيت كه خطر جريان هاي تروريستي در نهايت متوجه حاميان آنها خواهد شد بارها از سوي مسئولان جمهوري اسلامي ايران اذعان شده بود و امروز نيز مجددا تاكيد مي نماييم كه ايجاد گروه تروريستي جديد براي مهار گروه هاي قبلي و يا دخالت نظامي نيروهاي فرامنطقه اي منجر به تصاعد بحران خواهد شد.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران بر اساس سياست هاي انسان دوستانه و اصولي خود براي تامين امنيت در منطقه به مقابله با گروه هاي تروريستي ادامه خواهد داد و آمادگي دارد همكاري لازم را با سازمان ملل به عنوان تنها مرجع مشروع در اين زمينه انجام دهد.

استفان دو ميستورا نماينده دبير كل سازمان ملل متحد در امور سوريه در اين ديدار با اشاره به لزوم بهره گيري از تجارب و مشاركت ايران در حل بحران سوريه تاكيد كرد، فاجعه انساني در شهرهاي مرزي سوريه نشان مي دهد كه مي بايست هرچه سريعتر راهكارهاي مبتني بر مشاركت همه كشورهاي تاثير گذار منطقه براي مقابله با تهديد تروريسم مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: راه حل سياسي براي حل و فصل بحران سوريه بهترين ابراز براي مواجهه با تهديد گروه تروريستي داعش ومقابله جدي با توسعه اين پديده شوم در منطقه است.

سيام 1572