مذاكرات عراقي ها با دانشگاه شهيد بهشتي براي توسعه حرم علوي

بغداد-ايرنا- يك هيات از دانشگاه شهيد بهشتي تهران در ديدار با مقامات دانشگاهي در شهر كوفه عراق طرح توسعه حرم و عتبات مقدسه علوي را بررسي كردند.

به گزارش ايرنا، خبرگزاري 'براثا' روز يكشنبه در خبري اعلام كرد كه هيات ايراني از دانشكده معماري دانشگاه شهيد بهشتي با رييس و استادان دانشكده عمران و شهرسازي دانشگاه كوفه يك نشست برگزار كردند.

عبدالصاحب البغدادي رييس دانشكده عمران و شهرسازي كوفه درباره اين ديدار گفت كه هدف تقويت روابط دانشگاهي و تبادل تجربيات است.

براساس اين گزارش دو طرف درباره مرحله دوم طرح توسعه و گسترش حرم علوي و نيز توسعه عتبات عاليات بحث و گفت و گو كرده اند.

البغدادي گفت كه در اين نشست هيات ايراني چشم اندازي از مراحل مختلف اجراي طرح ارائه كرد.

اين طرح شامل مجموعه اي از فضاهاي اداري، خدماتي و گردشگري خواهد بود و ايجاد فضاهاي جديد در 'بحر نجف' را مورد توجه قرار داده است.

براثا جزييات بيشتري از اين نشست را منتشر نكرده است.

خاورم*5*1770*1613 ** 1551