استاد دانشگاه شهيد بهشتي: چالش شبكه هاي توزيع برق حفاظت است

تبريز- ايرنا - عضو هيات علمي پرديس فني، مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي تهران گفت: چالش اصلي در شبكه هاي توزيع برق حفاظت از شبكه ها در برابر حوادث است.

پروفسور مجتبي خدرزاده روز يك شنبه در سومين همايش منطقه اي بهره برداري و كنترل شركت هاي توزيع برق شمال غرب كشور در تبريز با بيان اينكه آينده صنعت برق در بخش توزيع رقم مي خورد، افزود: رويكرد جهاني حركت از سمت نيروگاه هاي بزرگ به سمت گسترش واحدهاي كوچك پراكنده است.

وي با اشاره به تاثير انرژي هاي تجديدپذير بر بهره برداري از شبكه هاي توزيع برق اظهار كرد: حفاظت نقش پررنگي در استفاده از انرژي هاي تجديدپذير خواهد داشت.

خدرزاده با بيان اينكه زيرساخت تجهيزاتي توزيع برق كشور رشد قابل توجهي داشته است، گفت: براي حل چالش شبكه هاي توزيع، نيازمند تقويت زيرساخت مخابراتي هستيم كه هنوز جوان است.

وي افزود: چنانچه زيرساخت مخابراتي شبكه هاي توزيع گسترش پيدا كند، بهره برداري و كنترل ساده تر مي شود.

اين استاد دانشگاه گفت: زيرساخت هاي مخابراتي، انرژي هاي تجديدپذير و فناوري هاي جديد ضرورت آينده توزيع برق است.

اين همايش با حضور مديران و كارشناسان توزيع برق استان هاي آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، قزوين، زنجان، ايلام، همدان و كردستان و كرمانشاه برگزار مي شود.

دستيابي به روش هاي نوين علمي، ارايه تجربيات عملي و كاربردي در زمينه مديريت حوادث، عمليات و اتفاقات و فوريت هاي برق و ارتقاء سطح علمي و تخصصي كارشناسان و مديران، تجميع تفكر فعالان بخش توزيع و دست يابي به راهكارهاي جديد در بهره برداري از شبكه هاي توزيع و ارايه راهكارهاي جديد افزايش قابليت اطمينان در شبكه توزيع را از اهداف اين همايش دو روزه است.

برگزاري نشست هاي تخصصي و كارگاه هاي آموزشي از برنامه هاي جنبي اين همايش است.

در حاشيه اين همايش نمايشگاهي از دستاوردهاي صنعت برق در 18 غرفه برپا شده است.

7232/587