مربي ورزش يوگا : اين رشته را مطابق با فرهنگ ايراني اسلامي گسترش مي دهيم

كرج-ايرنا- 'سيمين صديق' از مربيان ورزش يوگا استان البرز با اشاره به اهميت اين ورزش درارتقاي سلامت روحي و جسمي ورزشكاران ، گفت: يوگا را مطابق با فرهنگ اصيل ايراني اسلامي در جامعه گسترش مي دهيم.

وي روز چهارشنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: ورزش يوگا مهجور است و بايد به اين رشته بيشتر پرداخته شود.

صديق با بيان اينكه ورزش يوگا درايجاد اعتماد به نفس و بالا بردن سطح توانمندي فكري ورزشكاران نقش موثري دارد، گفت: اين رشته ورزشي نيز به لحاظ تقويت روحيه معنوي ورزشكاران اثرگذاراست.

اين مربي ، يكي از معضلات ورزش يوگا در جامعه را رقابت ناسالم در اين بخش دانست و خواستار نظارت بيشتر برآن شد.

وي بيان كرد: اكنون 11باشگاه تخصصي زيرنظراداره كل ورزش و جوانان استان البرز در اين رشته فعاليت دارند.

اين مربي ورزشي كه 30 سال نيز همراه و همگام با دانش آموزان دختر استان البرز بوده ، گفت: معتقدم بانوان ايراني از توانمندي هاي بالايي برخوردار هستند ليكن بايد به ارزش وجودي خودشان پي ببرند و قدر خود را بدانند.

وي به ويژگي هاي روحي انسان از منظر ورزش سالم پرداخت و افزود: ورزش همراه با تمركز روحي و آرامش ، انسان را به لحاظ معنوي بيشتر به معبود نزديك مي كند.

صديق ادامه داد: زماني كه انسان كنترل افكار و ذهن داشته باشد ، همه چيز را زيبا مي بيند، زيرا خداوند همه چيز را زيبا خلق كرده است.

وي بيان كرد: تمركز برافكار معنوي ، جسم و روح انسان را از بدي ها مي زدايد و به خوبي ها فكر مي كند كه اين ويژگي در ورزش يوگا وجود دارد.

وي بيان كرد: اشخاصي كه به عمق وجودي خود پي مي برند از خطاها و لغزش در امان مي مانند و بيشتر به معنويت و ارزش هاي ديني نزديك مي شوند.

اين مربي ورزشي گفت: بايد بستر را به شكلي فراهم كنيم كه نسل جوان جامعه ورزش را با دو هدف حفظ و ارتقاي سلامتي و رسيدن به معنويت و نشاط روحي انتخاب كند و دراين صورت است كه جرائم و خلاف در جامعه كم مي شود.

اين معلم بازنشسته ، توجه به توصيه هاي معصومين (ع) و ارزش هاي ديني براي رسيدن به كمال واقعي در جامعه اسلامي ضروري دانست.

يوگا از جمله رشته هاي ورزشي است كه قدمتي بين سه هزارتا پنج هزار سال براي آن متصور هستند.

گفته مي شود اين ورزش ابتدا از ايران به هند رفته ، ليكن در جهان امروز هند منشا اين ورزش شناخته شده است .

سبك هاي مختلفي براي آن تعريف شده ، آنطور كه كارشناسان ورزشي مي گويند ، در مجموع يوگا همه ابعاد وجودي انسان را در بر مي گيرد.

كارشناسان اين رشته مي گويند: زماني كه انسان بتواند به مرحله تعادل در تمام ابعاد وجودي برسد آن وقت است كه به بهتر ين شكل در جامعه ايفاي نقش كند.

'سيمين صديق ' مربي ورزش يوگا و از معلمان بازنشسته استان البرز تاكنون درعرصه ورزش و آموزش به موفقيت هاي بزرگي دست يافته و سال 1387 از سوي مقام معظم رهبري جايزه ارزنده سفرمعنوي حج را دريافت كرد.ك/3

691/7410