شهركرد، خواهرخوانده 'ماربورگ'می شود

شهركرد- ایرنا- مشاور برنامه ریزی و اموراجرایی استانداری چهارمحال وبختیاری گفت:با موافقت شورای شهر و شهرداری، شهركرد خواهرخوانده 'ماربورگ' آلمان می شود.

'ملك محمد قربانپور'شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود:شهرداری ماربورگ آلمان برای پیوند خواهرخواندگی این شهر با یكی از شهرهای چهارمحال وبختیاری اعلام آمادگی كرده است .

وی اظهارداشت:شهر ماربورگ از نظر شرایط آب وهوایی و جمعیت 40درصدی دانشگاهی آن، شباهت هایی به شهركرد دارد.

قربانپوربا بیان اینكه اولویت این پیوند خواهرخواندگی با مركز استان چهارمحال وبختیاری و شهركرد است، اظهار داشت:البته در صورت همكاری وموافقت شهرداری دیگر شهرها این امكان برای آنان نیز فراهم است.

وی افزود:برای انعقاد تفاهمنامه بین دوشهر، شورای شهروشهرداری شهركرد باید اعلام آمادگی كرده و مقدمات كار را برای بازدید مسئولان شهرماربورگ از این شهر فراهم كند.

قربانپور، تبادل فرهنگی و علمی استاد و دانشجو، استفاده از توانمندی های نرم افزاری و برگزاری هفته های فرهنگی در شهرهای طرفین و استفاده از توان تخصصی و پزشكی آلمان درشهركرد را ازاهداف برقراری این پیوند عنوان كرد .

مشاور برنامه ریزی و اموراجرایی استانداری چهارمحال وبختیاری اظهارداشت:در صورت تصویب خواهرخواندگی شهركرد با ماربورگ آلمان در شورای شهر، عملیات اجرایی این طرح، فروردین 94 آغاز می شود.

ماربورگ با بیش از 80 هزار نفر جمعیت، شهری در مركز بخش ماربورگ بیدنكپف در شمال ایالت هسن آلمان است.

این شهر بر روی رود لان واقع شده و از قرن ۱۲ میلادی به عنوان یك شهر شناخته می‌شود.

خواهرخواندگی قراردادی بین مسئولان یك كشور یا سران دو شهر است كه برای ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی امضا می‌شود.

هدف از این قرارداد پیوند و اتحاد بین شهروندان دو شهری است كه دارای منافع مشترك است و مفاد این قراردادها موضوع های فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی و ورزشی را شامل می‌شود.

8125**547