جانشين فرمانده كل سپاه: اراده سياسي آمريكا ديگر محورتحولات خاورميانه نيست

بوشهر- ايرنا - جانشين فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: شكست سياست هاي امريكا درعراق، افغانستان، سوريه، يمن وليبي بيانگر اين است كه ديگر اراده سياسي آنها به عنوان محوراصلي تحولات در خاورميانه نيست.

به گزارش ايرنا سردار حسين سلامي روز پنجشنبه درهمايش نيروهاي مسلح مستقر در استان بوشهر افزود: حمله هوايي امريكا به گروه خود ساخته داعش نيز نشان از يك شكست عجيب دارد كه احساس مي كند به طور كامل درحاشيه تحولات قرار دارد و مي خواهند دوباره به مسير تحولات بازگردند.

وي اضافه كرد: اين چرخش هاي راهبردي نشان از واقعيت تلخ در نظام مديريت و رهبري سياسي امريكا دارد.

جانشين فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيان كرد: امروز هر مسيري كه دشمن براي نفوذ به سرنوشت ما انتخاب مي كند، مسدود است.

سلامي ادامه داد: دشمن از مسير علمي و تحريم اقتصادي براي شكستن اراده ملت همه قدرت خود را به صحنه آورد اما درايران انگارهيچ رويدادي صورت نگرفته است و همه اركان كشور با اعتماد به نفس و آرامش مشغول فتح قله هاي جديد هستند.

وي گفت: درحالي كه آنها ايران را تحريم مي كنند، ما درحال افتتاح پروژه، توسعه و عمران كشور هستيم و با وجود اين مي خواهند فقر را دركشور نمايان كنند مردم سربلند و بانشاط نسبت به بسياري از كشورهاي جهان دراستاندارد آبرومندانه از زندگي به سر مي برند.

جانشين فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي افزود: دشمن درحالي كه با لشكر كشي نظامي قصد ارعات ملت ايران را دارد تا با تحريم و انزاوي سياسي ما را درمذاكرات هسته اي درموضع ضعف قرار دهند.

سلامي ادامه داد: اما رهبري مقتدر، حكيم و قدرت آفرين، ملت روشن، بيداردل و آگاه و سياست مداران همه مي دانند كه دشمن بيش ازاين استعداد و ظرفيت تهديد كردن ندارد و بلف هاي آنها از اعتبار افتاده است به همين دليل مقاومت در مذاكرات استمرار و ايران قادر مي شود برحقوق خود بايستد.

وي يادآورشد: دشمن دچار تناقض شده و تعادل قوا به نفع نظام جمهوري اسلامي ايران تغيير كرده است.

سلامي با اشاره به اين كه ما امروز دربهترين موقعيت درطول تاريخ انقلاب اسلامي نسبت به دشمنان قرار داريم گفت: استكبارنتوانست ما را منزوي كند، درحالي كه آمريكا، انگليس و فرانسه براي مواجهه با يك گروه كوچك كه خودشان ايجاد كرده اند، التماس مي كنند و براي غلبه بر آن عاجزند.

جانشين فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي افزود: تصور قدرت آمريكا و متحدانش به هم ريخته و ما در حال صعود به مرحله جديدي از قدرت هستيم.

وي يادآورشد: نظم كهنه ساخته آمريكا در حال فروپاشي است و نظم جديدي خارج و مستقل از اراده غرب و نظام استكبار درحال شكل گيري است و دراين مرحله گذار از مرحله كهن به جديد شرايط بسيار حساس و تعيين كننده است.

سلامي گفت: روند توسعه قدرت اسلام درجهان افزون شده است طوري كه مسلمانان بيدار شده اند و فضاي تنفس حياتي دشمن در اين منطقه تنگ شده است.

وي افزود: دشمنان در تنگناي راهبردي قرار گرفته اند و اراده سياسي آنها از متن به حاشيه تحولات رانده شده است و ديگر بيش از اين اراده سياسي امريكا تعيين كننده رويدادها، روند ها در مسير تحولات نيست.

جانشين فرماندهي كل سپاه اضافه كرد: امروز درگيري ما با دشمنان تا مرز مديترانه امتداد يافته است كه نشان از انبساط قدرت و انسداد دهي به مساحت دشمن است.

وي گفت: دشمن به دليل فقدان عقل راهبردي براي استفاده از اجزاي قدرت خود مجبور شده بسياري از فضاها را رها كند و به شرايطي تن دهد كه نتيجه آن دستاوردهاي بزرگي براي انقلاب اسلامي ايران به همراه داشته است.

سلامي با اشاره به اين كه وقتي كشوري قادر نيست از قدرت بزرگ خود ارزش افزوده سياسي توليد كند يعني در مسير زوال قدرت به سر مي برد افزود: ما بدون اعمال قدرت نظامي و حضور مستقيم در سرزمين عراق و بدون صرف هزينه سنگين اقتصادي توانسته ايم سير تحولات سياسي را در اين منطقه كنترل كنيم.

جانشين فرماندهي كل سپاه اظهاركرد: درافغانستان نيز همين حالت برقرار است و دشمنان مجبور شدند در مسيري عمل كنند كه ابتكار عمل در دست انقلاب اسلامي ايران است.

وي گفت: درسوريه نيز همين حالت است طوري كه قدرت هاي جهان براي تضعيف نظام سوريه و فروپاشي حلقه مقاومت عليه رژيم صهيونيستي تلاش مي كنند اما به فضل الهي عكس خواسته آنان عمل شده و نظام سوريه اقتدار خود را تا حدود زيادي بازيافته است.

جانشين فرماندهي كل سپاه افزود: همدلي، اتحاد و انسجامي كه درمجموعه نيروهاي مسلح استان بوشهر وجود دارد باتوجه به موقعيت كليدي، راهبردي و مق ژئوپلتيكي اين استان درعرصه دفاع ملي و توسعه اي جاي شكر به درگاه خدا دارد.

سلامي اظهاركرد: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از يك حقيقت واحد، استقلال و تماميت ارضي، دستاوردهاي انقلاب، عزت و اقتدار كشور دفاع مي كنند و روزنه هاي تاكتيكي وعملياتي را به روي دشمنان مسدود كرده اند.

وي گفت: اين كه دشمن قدرتمند است يك واقعيت است و اين كه نيروهاي مسلح ما اجازه نمي دهند اين واقعيت روي زمين، سطح دريا و آسمان فرصت تجلي و ظهور يابد نيز يك واقعيت مسلم است.

جانشين فرماندهي كل سپاه افزود: وقتي نيروهاي مسلح پهباد مخفي و راهدار گريز كوچك دشمن را در آسمان كشور شكار مي كنند اين عمل پيامي بزرگ براي همه قدرت هاي عالم است كه هيچ روزنه اي براي ورود هيچ جزيي از اجزا قدرت دشمن هرچند كوچك به اين سرزمين وجود ندارد.

سلامي يادآورشد: وقتي شناورهاي ما در مقابل ناوهاي هواپيما بر دشمن در فاصله اي نزديك پرچم جمهوري اسلامي را به اهتزاز درمي آورند و درپهنه دريا صف آرايي مي كنند و اراده ملت ايران را به نمايش مي گذارد نشان مي دهد كه اينجا سرزمين غيرت، قدرت، اقتدار، اعتبار و استقلال است.

وي گفت: هوشياري، نشاط، ثبات قدم و خستگي ناپذيري، فهم و شعور باطني، حقيقي، درك و معرفت نسبت به مسووليت هاي خود عامل اصلي ايجاد يك قدرت دفاعي نيرومند، معتبر و به رسمت شناخته شدن همه نظام هاي سياسي در جهان و داراي قدرت اثر بخش بازدارندگي و دفاع اطمينان بخش و آرامش و اعتماد به نفس در سطح ملي است.

سلامي افزود: اين موقعيت از حيث زمان و جغرافيا يكي از مهمترين موفقيت ها و مقاطع تاريح اسلام و ايران است .ك/2

628/539