لزوم حمايت دستگاه هاي دولتي IT از نمايشگاه امنيت سايبري

تهران بزرگ - ايرنا - شركت هاي تخصصي حاضر در نخستين نمايشگاه امنيت سايبري ايران بر لزوم حضور و حمايت سازمان ها و دستگاه هاي دولتي از اين نمايشگاه تخصصي تاكيد كردند.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي سازمان نصر تهران، بخش هاي مختلف نمايشگاه امنيت سايبري ايران براي بازديدكنندگان بر سه محور ايجاد تعامل و ارتباط ميان مخاطبان تخصصي و ارائه دهندگان خدمات و محصولات افتا، بررسي تكنولوژي هاي جديد اين حوزه و آگاهي رساني و افزايش سطح دانش امنيت اطلاعات استوار از 5 تا 8 مهرماه در مركز آفرينشهاي هنري در تهران در حال برگزاري است.

در اين گزارش آمده است: بيشتر حاضران اين نمايشگاه تخصصي، ضمن مثبت ارزيابي كردن سطح كيفي برگزاري و ميزان بازديدها ، خواستار حضور و حمايت دستگاه ها و نهادهاي حاكميتي فناوري اطلاعات از اين حركت صنفي شدند.

گلمر بحري، مديرعامل شركت پاد، به عنوان يكي از حاميان و حاضران نمايشگاه امنيت سايبري ايران، درخصوص سطح برگزاري اين نمايشگاه گفت: به طور قطع اين نمايشگاه به عنوان فضايي تخصصي ارائه توانمندي افتا، مي تواند گستره كسب و كار اين حوزه تخصصي را افزايش دهد.

بحري با تاكيد براينكه نمايشگاه امنيت سايبري ايران براي توسعه در سال هاي آتي، نيازمند حمايت بخش دولتي و باور طيف بيشتر شركت هاست، ادامه داد: حمايت دستگاه هاي حاكميتي فناوري اطلاعات دركنار انسجام بخش خصوصي به عنوان مجري و برگزاركننده اين نمايشگاه، مي تواند چشم انداز بهتري را براي توسعه آن ترسيم كند.

علي عباس نژاد، مديرعامل گروه شركت هاي كهكشان، به عنوان يكي از شركت هاي حاضر در اين نمايشگاه با اشاره به اهداف حضور خود و بررسي سطح كيفي برگزاري گفت: با توجه به اين كه نمايشگاه اولين دوره برگزاري خود را تجربه مي كند، شكل همكاري، برگزاري و ميزان استقبال مراجعان بالاتر از سطح انتظار بود.

عباس نژاد با تاكيد براينكه سازمان به عنوان نماينده بخش خصوصي بهترين مجري براي برگزاري اين نمايشگاه بود، اظهار كرد: برخلاف نمايشگاه الكامپ كه حاشيه هاي بسياري براي شركت هاي خصوصي IT دارد اين نمايشگاه موفق شد كارشناسان و مديران حوزه IT و امنيت را زير يك چتر واحد و در فضايي كاملا تخصصي جمع كند.

محمد محسني نيا، معاون اجرايي شركت امن افزار گستر شريف به عنوان شركت ديگر حاضر در اين نمايشگاه با اشاره به اينكه برگزاري اين نمايشگاه يك تجربه مناسب براي شركت هاي حوزه افتا بوده، گفت: اين نمايشگاه در قدم نخست نشان داد شركت هاي حوزه افتا مي توانند زير سقف سازمان نصر تهران و با تلاش و كارگروهي خود، يك تجربه نمايشگاهي را با هدف پيشرفت در فضاي كسب و كار برگزار كنند.

محسني نيا با تاكيد براينكه اين نمايشگاه محيطي براي آشنايي مخاطبان تخصصي افتا و سازمان‌هاي دولتي با آخرين دستاوردهاي امنيت سايبري است، افزود: با توجه به رشد روزافزون صنعت امنيت اطلاعات، هراندازه سازمان‎هاي دولتي و شركت هاي خصوصي بتوانند با مقوله امنيت سايبري و چالش هاي آن بيشتر آشنا شوند، رونق فعاليت در اين حوزه افزايش مي يابد.

تهرام/1699