دیپلماسی علم و فناوری در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع بررسی می شود

تهران - ایرنا - ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور به ریاست دكتر محمد رضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، «دیپلماسی علم و فناوری» را مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش ایرنا ، نخستین دستور جلسه امروز در حوزه راهبردها و اقدامات ملی اسناد، ادامه بحث و بررسی ساماندهی مسئولیت‌ها و اختیارات هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است.

دستور بعدی جلسه 52 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور، بررسی ماموریت‌های جهاد دانشگاهی در راستای اجرایی شدن نقشه جامع علمی كشور است كه در دیدار مدیران جهاد دانشگاهی با رهبر معظم انقلاب « مدظله العالی» مورد تاكید ایشان قرارگرفته بود.

همچنین بررسی موضوع «دیپلماسی علم و فناوری» او رائه گزارش یكی از دانشگاه‌های كشور پیرامون اقدامات این دانشگاه در راستای اجرایی نقشه جامع علمی كشور سایر دستور جلسه های ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور را تشكیل می دهند.

علمی **1354**1599