احداث سد مهمترین علت خشك شدن رودخانه ها و تالاب های كشور است

تهران- ایرنا- كارشناس و پژوهشگر آب و توسعه پایدار گفت: احداث سدهای بی رویه در كشور عامل اصلی خشك شدن رودخانه ها و تالاب های كشور است.

به گزارش خبرنگارعلمی ایرنا، فاطمه ظفرنژاد عصر روز یكشنبه در نخستین كنگره تخصصی صلح سبز با موضوع دكترین جهان بدون خشونت از راه آشتی با طبیعت اظهار كرد: امروزه حوضه های آبی مهم كشور مانند تالاب های ارومیه، بختگان، گاو خونی، پریشان و دیگر حوضه ها در شرایط بحرانی قرار گیرند.

وی اظهار كرد: امروزه حدود 200 دشت در كشور با بحران فرونشست مواجه اند و جنگل ها درحال تخریب شدن هستند همچنین آب های زیرزمینی 400 دشت در كشور كاهش چشمگیری داشته است.

ظفرنژاد ادامه داد: علت به وجود آمدن چنین وضعیتی تامین نشدن حقابه حوضه های آبی در كشور است.

وی به وضعیت دریاچه ارومیه اشاره و گفت: برای حوضه آبریز این دریاچه 104 سد تعریف شده بود كه از این تعداد 56 سد در دست بهره برداری است.

از این رو حقابه مورد نیاز دریاچه در پشت این سدها ذخیره می شود.

وی افزود:رودخانه كارون به عنوان تنها رودخانه قابل كشتی رانی در ایران اكنون به شرایط بحرانی رسیده و علت آن احداث 24 سد در حوضه آبریز رودخانه است.

وی گفت:همچنین حدود 6 سد در حوزه آبریز تالاب گاوخونی احداث شد كه این مساله خشك شدن تالاب را به دنبال داشت، و روی حوضه آبریز تالاب بختگان نیز سه سد احداث شد كه بیش از یك میلیارد متر مكعب حقابه این تالاب را در خود ذخیره كرده است.

این كارشناس و پژوهشگر آب و توسعه پایدار به وضعیت تالاب شادگان اشاره كرد و گفت:احداث هشت سد درحوضه آبریز تالاب شادگان آن را به ورطه خشكی كشانده است. همچنین 82 سد در حوضه آبریز تالاب انزلی احداث شده كه این امر موجب شد ارتفاع كنونی آب در تالاب انزلی به یك تا دو متر كاهش یابد.

وی تاكید كرد: باید نگاه مسوولان و به طور كلی دست اندركاران بخش مدیریت آب تغییر كند كه این حركت باید از دانشگاه ها آغاز شود.

وی اظهار داشت: مهمترین راهكار تغییر سامانه دانش و بازبینی اساسی در سیاست گذاری های كلان كشور است و باید برنامه ریزی ها براساس شرایط اكولوژیك منطقه و بوم شناختی آن تدوین شود.

وی گفت: تا 6 دهه گذشته انسان با منابع آبی رفتار درستی داشته است اما از زمان آغاز توسعه حقابه طبیعی نادیده گرفته شد و بر آن اساس بسیاری از محققان و متخصصان معتقدند روند توسعه كه در پیش گرفته ایم توسعه نیست بلكه ویرانی است و در نهایت به بیابانی شدن سرزمین خواهد انجامید.

علمی(3)**9014**م.ب**1856