درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي از پرداخت ماليات معاف شدند

تهران - ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي را از پرداخت ماليات معاف كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني امروز (يكشنبه) مجلس و در جريان بررسي گزارش كميسيون اقتصادي درباره لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن مقرر كردند: 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و همچنين 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر شود.

نمايندگان همچنين تصويب كردند: فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و نفت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي به تصويب هيات وزيران برسد.

براساس مصوبه امروز مجلس، درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا انجام كاري بر روي آن صادر مي شود، مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود.

با تصويب نمايندگان مجلس، مفاد ماده 141 قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 لازم الاجرا مي شود.

نمايندگان امروز همچنين مقرر كردند بند 33 قانون ماليات هاي مستقيم به كميسيون مشترك بررسي لايحه خروج از ركود ارجاع شود.

مفاد اين بند در لايحه خروج از ركورد كه در حال بررسي است درج شده است.

نمايندگان همچنين در جلسه علني امروز مجلس با پيشنهاد «محمود شكري» نماينده مردم تالش و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مبني بر حذف بند 17 لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم موافقت كردند.

سيام. 2021** ل.ا**1336