تهران - ایرنا-شركت دانش بنیان ' پرتو طب پردیس' پارك علم و فناوری دانشگاه تهران برای اولین بار در كشور موفق به طراحی، ساخت و تجاری سازی دستگاه پزشكی یونتوفورزیس (Iontophoresis) جهت درمان بیماری هایپر هیدروزیس، تعریق بیش از حد زیر بغل و كف دست و پا شده اند .

به گزارش ایرنا این اقدام با همكاری محققان دانشگاه صنعتی KTH استكهلم و پزشكی كارولینسكای سوئد و با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران بیش از 3 میلیون نفر در كشور دچار این عارضه ژنتیكی می باشند كه تا كنون درمان مناسب و قطعی برای آن وجود نداشته است.

واحد پژوهش پرتوطب پردیس پارك علم و فناوری دانشگاه تهران برای اولین بار در دنیا دستگاه ضد تعریق یونتوفروسیس را به صورت هوشمند برای درمان تعریق بیش از حد بصورت استفاده برای درمان خانگی طراحی وتجاری سازی با تولید انبوه كرده است. طراحی هوشمند دستگاه الكسا منجبر به 98% موفقیت در درمان دائم و بدون عوارض جانبی و یكدهم قیمت تمام شده نسبت به نوع خارجی آن شده است.

آزمایشهای بالینی مربوطه درمراكز درمانی معتبر و زیر نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی كشور به روی تعداد زیادی بیمار طی 2 سال انجام شده و پس از گذراندن بیش از 90 تست متفاوت موفق به دریافت گواهی تاییدیه عملكرد عالی از سازمان پژوهش های صنعتی به شماره 9200843 و پروانه تولید و بهره برداری به شماره 115180-664 از وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكی وگواهی اختراع به شماره 77462 در كشور ثبت شده است.

علمی 1599**