بهبود وضعيت معدني كشور نيازمند تشكيل سازمان مستقل معدن است

زاهدان - ايرنا- رييس انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران گفت: تحول در بخش هاي اكتشاف و استخراج معادن در مناطق داراي پتانسيل معدني در كشور نيازمند تشكيل سازمان يا وزارتخانه مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

محمدحسن كريم پور روز شنبه درحاشيه همايش زمين شناسي اقتصادي در گفت وگو با ايرنا افزود: بخش معدن با تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت تضعيف شد زيرا كلمه معدن قرار بود از اين وزارتخانه حذف شود كه با تلاش بسيار مانع اين كار شديم اما با توجه به توسعه فعاليت هاي معدني بايد اين بخش از حوزه بازرگاني جدا شود زيرا فعاليت هاي اين دو حوزه كاملا متفاوت است.

وي اظهار داشت: از آنجا كه آمار ارائه شده استان ها از معادن درست نيست، نمي توان آمار دقيقي از وضعيت معادن كشور بيان كرد.

وي با بيان اينكه جايگاه آمار و اطلاعات در كشور جدي گرفته نشده و هر فردي بدون بررسي كارشناسي آمار ارائه مي دهد؛ گفت: با اين وجود بررسي ها نشان از آن دارد كه تعداد معادن فلزي كشف شده در ايران به نسبت سرزمين و پتانسيل هاي موجود، محدود است.

كريم پور اظهاركرد: ممكن است كشور در بخش معادن غير فلزي جايگاه خوبي داشته باشد، اما نبايد فراموش كنيم كه معادن فلزي در اقتصاد كشور نقش خيلي مهمي دارند.

رييس انجمن زمين شناسي اقتصادي گفت: معادن مس سرچشمه، سونگون و ميدوك تنها معادن فلزي ايران نيستند بلكه در شرق كشور نيز اين معادن وجود دارد؛ اشكال در آيين نامه هاي اكتشاف و نبود شركت هاي تخصصي اين بخش از مهمترين علل انجام نشدن درست فعاليت هاي اكتشافي در اين منطقه است.

وي افزود: براساس شواهد و اطلاعات موجود بخشي از اشكال كار در فعاليت هاي اكتشافي در شرق كشور به آيين نامه ها، مقررات و دستورالعمل هاي اكتشاف و بخش ديگر به صدور مجوز و اختصاص بودجه هاي دولتي بدون داشتن نتيجه به شركت هاي فاقد صلاحيت اكتشاف، مربوط مي شود.

كريم پور با اشاره به تفاوت موضوع اكتشاف و استخراج در بخش معدن گفت: وقتي از اكتشاف صحبت مي كنيم مثل اين است كه از يك نوزاد بحث مي شود زيرا مراحل مراقبت و مواظبت از كودك براي رشد و تبديل شدن به نوجوان مانند فعاليت هاي اكتشافي است كه نتيجه آن كشف معدن است.

وي تاكيد كرد: بنابر اين زماني كه نگاه كلي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مساله معدن نيست و درگير موضوعات مختلف از جمله تهيه مواد اوليه غذاي مردم شده نيازمند تشكيل يك وزارتخانه يا سازمان مستقل به عنوان متولي مسائل مربوط به اكتشاف، استخراج، فرآوري و صنايع معدني هستيم كه درد آشناي فعالان اين بخش باشد.

رييس انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران افزود: در مرحله دوم براي توسعه فعاليت هاي معدني بايد شركت هاي معدني جمع آوري شوند چرا كه در طول زمان ثابت كرده اند بدون داشتن دانش تخصصي فقط در حوزه هاي غير مرتبط فعاليت مي كنند.

وي با تاكيد بر اينكه بخش اكتشاف كار فوق العاده تخصصي است و اين كار را نمي توان به افراد غيرمتخصص محول كرد گفت: در موضوع اكتشاف زماني كه متخصص ويژه اين امر را نداشته باشيم افراد ديگر بودجه ها را مي گيرند.

وي ادامه داد: دانش آموخته بخش معدن در كشور وجود دارد اما به آنان ميدان داده نمي شود لذا تا زماني كه كار به دست كاردان و متخصص سپرده نشود هرگز نخواهيم توانست از عهده فعاليت هاي اكتشافي بر آييم.

وي گفت: به عنوان نمونه مناطق داراي پتانسيل و استعدادهاي معدني از جمله طلا و مس در سيستان وبلوچستان زياد وجود دارد اما تعداد معادن مس و طلا كشف شده در اين استان نسبت به ظرفيت هاي موجود اندك است و اين خود نشان از آن دارد كه بودجه اين بخش در اختيار نيروهاي كاردان قرار نگرفته است.

رييس انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران بيان كرد: در شرق ايران بويژه خراسان جنوبي نقاط معدني با استعداد بالا وجود دارد كه مستلزم اين است كه در اختيار نيروهاي كاردان و متخصص براي فعاليت هاي اكتشافي قرار گيرد.

وي گفت: با توجه به اينكه بر اساس قانون هر شهروند ايراني مي تواند معدن ثبت كند، در شرايط فعلي 80 درصد معادن كشور به نام بانوان خانه دار ثبت شده كه اصلا خودشان هم از اين مساله خبر ندارند.

وي تاكيد كرد: براي برون رفت از مشكلات حاكم بر بخش معدن كشور در حوزه هاي آموزش و تحقيقات كمبود وجود ندارد اما بايد مشكلات بخش اجرا حل شود.

ششمين همايش زمين شناسي ايران از روز شنبه به مدت دو روز در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سيستان و بلوچستان آغاز شد.

7307 / 653/ 684