۲۲ شهریور ۱۳۹۳،‏ ۱۲:۴۳
کد خبر: 81310296
۰ نفر
زمان مناسب براي پيمان پولي سه جانبه ايران، چين و روسيه

تهران - ايرنا - هم اكنون حدود 50 پيمان دوجانبه پولي ميان كشورهاي جهان منعقد شده است كه البته بيش از نيمي از آن ها ميان يوان چين با ساير ارزهاي جهان است و آخرين آن ها سال گذشته ميان استراليا و كره جنوبي بسته شد.

پيمان هاي دوجانبه پولي جداي از اين كه ابزار مناسبي براي حذف دلار از روابط بانكي و معاملات پولي ميان كشورها مي باشد و از سلطه دلار و تحريم هاي بانك مركزي آمريكا بر ارتباطات بانكي ميان كشورها جلوگيري مي كند، راهكار خوبي براي توسعه روابط اقتصادي ميان كشورها به ويژه كشورهاي همسايه و كشورهاي مستقر دريك منطقه جغرافياي سياسي و اقتصادي است به طوري كه اخيرا بحث هايي درمورد ايجاد يك پيمان پولي دوجانبه با كشور تركيه نيز مطرح شده است.

اما آنچه كه انگيزه اصلي نگارش اين يادداشت شد، فراهم شدن فضايي مناسب به لحاظ ژئوپلتيكي و ديپلماتيك ميان كشورهاي ايران، روسيه و چين است كه مي تواند پشتوانه خوبي براي ايجاد پيمان پولي بين هريك از اين دو كشور عضو دايم سازمان ملل با ايران يا حتي ايجاد يك پيمان راهبردي سه جانبه پولي قرار گيرد.به نظر مي رسد شرايط ذيل بستر ساز اين فضا و زمان مناسب است:

اول،توسعه روابط ديپلماتيك ميان كشورهاي ايران، چين وروسيه با اتخاذ رويكرد جديد سياست خارجي در دولت يازدهم چه درقالب مذاكرات 1+5 و چه درافزايش ديدارهاي دوجانبه و سه جانبه در عالي ترين سطوح سياسي به طوري كه طي حدود يكسال از ابتداي تشكيل دولت يازدهم تاكنون حداقل سه بار ديدارهاي دوجانبه ميان روساي جمهور چين با ايران و همچنين دوبار ميان روساي جمهور روسيه و ايران برگزار شده است كه آخرين مورد آن ها درحاشيه اجلاس سازمان همكاري شانگهاي مي باشد.

دوم، تحريم روسيه توسط آمريكا و غرب كه موجب شده است روسيه نيز دست به اقدامات متقابل بزند نظير قطع واردات ميوه و محصولات غذايي از اروپا كه زمينه را براي صادرات ميوه ايران كه اتفاقا از تراز مثبت خوبي نيز درسبد محصولات صادراتي ايران برخوردار است، همچنين امكان توسعه تجارت ميان دو كشور را فراهم مي كند و اوضاع را به گونه اي ساخته است كه روسيه هم اكنون به دنبال شركاي اقتصادي جديد در منطقه و جهان است.

ودست آخر تداوم رقابت و دست وپنجه نرم كردن روسيه و غرب برگرفته از عوامل سياسي و اقتصادي نظيرطولاني شدن ناآرامي ها در اوكراين و گسترش ناتو تا دروازه هاي اين كشور كه مسكو را به فكر حذف دلار از چرخه تجارت خارجي خود به عنوان يك ضربه به غرب انداخته است از يك سو و جدال يوان دربرابر دلار كه چين و آمريكا را به رقباي جدي براي كسب رتبه هاي نخست صادرات دنيا تبديل كرده است؛ درچنين شرايطي ايجاد يك پيمان پولي دوجانبه يا حتي سه جانبه ميان ايران، روسيه و چين بي ترديد به پيشبرد راهبرد اقتصادي اين دو كشور در رقابت با آمريكا و غرب كمك موثري خواهد كرد همچنان كه به عنوان برگ برنده اي در رفع تحريم هاي ظالمانه غرب عليه ايران نيز خواهد بود.

حسين بردبار / الف