بيش از يك هزار و 700 ميليارد ريال به صندوق حمايت كشاورزي تزريق شد

سمنان - ايرنا - مديرعامل شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي گفت: يك هزار و 720 ميليارد ريال منابع مالي در سال جاري به اين صندوق اختصاص يافته است .

'سيدعبدالكريم رضوي اردكاني' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در سمنان افزود: امسال، سال خوبي از نظر تقويت منابع مالي اين صندوق بود و هم اكنون سرمايه اين صندوق به بيش از هفت هزار و 80 ميليارد ريال رسيده است.

وي با بيان اينكه تاكنون 84 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي تشكيل شده است، گفت: از اين تعداد 36 صندوق شهرستاني است.

وي گفت: شبكه تاسيس صندوق شهرستاني در سه استان سمنان، تهران و خراسان جنوبي تكميل شده است و سمنان يكي از استانهاي پيشگام در اين عرصه بوده است. رضوي اردكاني گفت: سمنان از نظر سرمايه صندوق در كشور جايگاه پنجم را دارد و از اين لحاظ فراتر از عنوان توليدي بخش كشاورزي اين استان است.

وي با بيان اينكه عملكرد مثبت صندوق ها در تامين منابع مورد نياز بخش كشاورزي موجب افزايش تقاضا براي ايجاد اين صندوق ها در شهرستانها شده است، گفت: توسعه شبكه شهرستاني اين صندوق ها در برخي از استانها در دستور كار استانداران قرار گرفته است.

مديرعامل شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي گفت: در صندوق هاي استاني شش هزار و 500 تشكل بخش كشاورزي عضويت دارند و در صندوق هاي شهرستاني علاوه بر تشكل ها كشاورزان نيز مي توانند عضو شوند كه تاكنون بيش از 20 هزار نفر به عضويت اين صندوق ها درآمده اند.

در نشستي امروز عملكرد و فعاليت هشت صندوق شهرستاني توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان سمنان مورد بررسي قرار گرفت.ك/3

599/ 605