مقابله با قاچاق اموال تاریخی نیازمند هماهنگی‌های ملی و فراملی است

تهران - ایرنا - نماینده دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران گفت: مبارزه با جرایم قاچاق اموال تاریخی نیازمند هماهنگی‌های ملی و فراملی است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، «لیك بون وات» روز سه‌شنبه در سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی اظهار داشت: جرایم سازمان‌یافته در كشورها به شدت در حال افزایش است و این موضوع به یك چالش تبدیل شده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: كشورها هزینه‌های زیادی را در رابطه با جرایم قاچاق اموال فرهنگی متحمل می‌شوند و قاچاق این اموال همواره در حال افزایش بوده است. از این‌رو مبارزه با این نوع جرایم نیازمند هماهنگی‌های ملی و فراملی است.

وی اضافه كرد: باید كشورها قوانین ملی در این رابطه تنظیم كنند و از ظرفیت‌های آكادمیك نیز در این‌خصوص استفاده كنند.

نماینده دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران گفت: كاری كه اكنون در مورد برخورد با قاچاق اموال تاریخی صورت می‌گیرد متناسب با قاچاق‌های صورت گرفته در این خصوص نیست و باید بسیار بیشتر افزایش یابد.

بون وات تصریح كرد: حفاظت از اموال تاریخی باید به شكل گسترده و فراملی انجام شود و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در این‌خصوص اهمیت فراوانی دارد.

سمینار یك روزه نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی روز سه شنبه با حضور صاحبنظران در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد.

فراهنگ(3)**7537**س.ق** 1569