محرومیت دو ساله داخلی و خارجی برای سعید نصیری

تهران - ایرنا - سعید نصیری ملی پوش تیم وزنه برداری جانبازان و معلولان به علت مثبت اعلام شدن تست دوپینگ به مدت دو سال از حضور در میادین داخلی و خارجی محروم شد.

به گزارش ایرنا از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان ملی پوش تیم وزنه برداری جانبازان و معلولان به دلیل استفاده از داروهای ممنوعه دو سال از حضور در میادین داخلی و خارجی محروم شد.

این حكم كه از سوی فدراسیون پزشكی، ورزشی صادر شده است از 15 مرداد سال 93 اجرایی شده و تا 15 مرداد سال 95 ادامه خواهد داشت.

ورزشی(1)**1379