انزلي - ايرنا - مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي در آيين بهره برداري از پروژه هاي عمراني اين منطقه شكوفايي منطقه را در گرو تكميل مجتمع بندري كاسپين عنوان كرد .

به گزارش خبرنگار ايرنا ، ' رضا مسرور ' روز پنجشنبه اظهار كرد : همه تلاش مديران منطقه اجراي سريع پروژه هاي زير بنايي و مهمي است كه در گذشته انجام نشده يا به تاخير افتاده است .

وي خاطرنشان كرد : اگر قرار باشد تحولي اتفاق بيفتد لازمه آن فراهم شدن زيرساختها است كه يكي از مهمترين آنها مجتمع بندري كاسپين است كه در حال حاضر با سرعت مناسبي دنبال مي شود .

وي متذكر شد : براي ايجاد درآمد ارزي در منطقه آزاد انزلي بايد سرعت اجراي اين پروژه را افزايش دهيم خاصه آن كه در حال حاضر بورس در منطقه آزاد انزلي فعال شده است .

مسرور تصريح كرد بورس ، راه آهن و مجتمع بندري كاسپين سه ضلع مثلت توسعه منطقه آزاد خواهند بود .

به منظور ايفاي نقش مؤثرتر منطقه آزاد انزلي در توسعه اقتصادي كشور و حركت در مسير سند چشم انداز 20 ساله ؛ اين سازمان اقدامات لازم جهت ايجاد و راه اندازي بندر جديد كاسپين ، جهش خود را براي تبديل شدن به منطقه آزاد بندري مدرن آغاز نموده است .

علاوه بر آن با توجه به قرار گرفتن اين منطقه در مسير كريدور شمال – جنوب كشور ، احداث بندر كاسپين موجبات حداكثر بهره برداري ممكن را از توان حمل و نقلي كشورهاي حاشيه درياي خزر و قفقاز با توجه به نياز روز افزون آنها به فعال سازي مبادلات تجاري فراهم خواهد آورد .

مجتمع بندري كاسپين منطقه آزاد انزلي با 25 پست اسكله به ظرفيت سالانه ۱۵ ميليون تن در حال احداث است .

ظرفيت اوليه اين بندر ساليانه سه تا پنج ميليون تن تخليه و بارگيري كالا بوده و ظرفيت نهايي اين بندر به ۱۵ ميليون تن خواهد رسيد .ك/1

7560/620/604