آغاز بخش دوم مسابقه ستاره بيست شبكه نمايش

تهران-ايرنا-بخش دوم مسابقه بزرگ بازيگري ستاره بيست شبكه نمايش با حضور پذيرفته شدگان تهراني در مدرسه عالي هنر پارسان آغاز شد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، پذيرفته شدگان تهراني از نخستين ساعات روز براي جلسه توجيهي با كارگردان و تهيه كننده و آشنايي با چگونگي تست حضوري وارد دور دوم مسابقه بازيگري ستاره بيست شدند.

به گفته رامين نواب پور تهيه كننده مسابقه بزرگ ستاره بيست، جلسه توجيهي از تهران آغاز شده است و به ترتيب جدول زمان بندي، ديگر استان ها نيز در اين جلسات حضور پيدا خواهند كرد.

وي در مورد تفكيك جلسه توجيهي با تست هاي حضوري پذيرفته شدگان گفت: دليل اصلي اين امر آشنا نبودن پذيرفته شدگان با چگونگي حاضر شدن در تست هاي حضوري است كه كار را براي داوري سخت مي كرد به همين دليل كميته سياست گذاري مسابقه به اين نتيجه رسيد كه بايد ابتدا براي افراد جلسات توجيهي داشته باشد.

نواب پور اضافه كرد: جلسه توجيهي پذيرفته شدگان از شهرهايي غير از استان تهران با تست حضوري در يك روز خواهد بود و تقريباً در يك زمان صورت مي گيرد.

وي در توضيح اينكه جلسات توجيهي براي شهرستاني ها چگونه برگزار مي شود ادامه داد: تمام بخش هاي مسابقه در تهران است زيرا به دليل حجم بالاي افراد ستادي جشنواره و همچنين لوكشين هاي طراحي شده براي مسابقه امكان جابجايي گروه به شهرستان ها نيست.

حسن فتحي به عنوان رييس هيأت داوران، بابك محمدي، مدير آموزش و رامين نواب پور، تهيه كننده، فاطمه ثمرقندي كارگردان و مجري مسابقه بزرگ بازيگري ستاره بيست در آغاز بخش دوم مسابقه حضور داشتند.

جلسات توجيهي ستاره بيست براي استان تهران و استان البرز تا روز جمعه هفتم شهريور در حال برگزاري است و داوران و مديران هر بخش براي پاسخگويي به سوالات پذيرفته شدگان حضور دارند.

مسابقه استعداديابي بازيگري به نام ستاره بيست از شبكه نمايش سيما پخش خواهد شد.

داوران اين مسابقه در مرحله نخست 6 هزار نفر را پذيرفتند و در 4 مرحله بعدي اين داوري ها ادامه خواهد داشت.

فراهنگ**9187**1601**