رسانه افغان: افغانستان آزمایشگاه تسلیحات جدید آمریكایی بود

كابل - ایرنا - شبكه اطلاع رسانی افغانستان، این كشور را آزمایشگاه تسلیحات جنگی آمریكا دانست و نوشت مقامهای آمریكایی اذعان كرده اند كه نظامیان این كشور با استفاده از تجربه‌های به ‌دست آمده در جنگ عراق و افغانستان، تغییرات زیادی در شیوه‌ها و فنون‌ نظامی خود بوجود آورده اند.

به گزارش ایرنا، شبكه اطلاع رسانی افغانستان نوشت كه ارتش آمریكا در طول سیزده سال جنگ‌ در افغانستان بسیاری از سلاح‌های جدید خود را به صورت میدانی آزمایش كرد، آزمایشی كه در شرایط آزمایشگاهی امكان آزمایش آن وجود ندارد ،ولی در افغانستان به آسانی شرایط برایشان فراهم بود.

این شبكه افزود: در واقع مقامهای نظامی آمریكا، افغانستان را آزمایشگاهی برای تجربه عملكرد تسلیحات جدید خود قرار دادند تا یك سلاح قبل از تولید انبوه، در كشور ما مورد آزمایش قرار گیرد، معایب آن مشخص شود و به تولید انبوه برسد.

شبكه اطلاع رسانی افغانستان با اشاره به اقدامات غیرانسانی نظامیان آمریكایی در افغانستان نوشت: برخی گزارشها حاكی از آن است كه مقامهای آمریكایی برخی از سلاحهای بیوشیمی كه در آن از فسفر سفید استفاده شده را برای آزمایش ،در برخی نقاط افغانستان به كار بردند كه عواقب بدی را بر جای گذاشته است.

به نوشته این شبكه این نوع فسفر در مجاورت با اكسیژن به سرعت مشتعل می شود و در كمتر از 3 ثانیه نیز موجب مرگ افراد خواهد شد.

شبكه اطلاع رسانی افغانستان افزود: كاخ سفید نشان داد كه برای رسیدن به قله پیشرفت و دستیابی به مقاصد و اهداف خود به هیچ كس و هیچ چیز رحم نمی كند ، نه مردم مظلوم افغانستان و عراق و سوریه و نه حتی مردم خود آمریكا

این شبكه نوشت: نظامیان آمریكایی در چند سال اخیر به بهانه مبارزه با طالبان از سلاح های شیمیایی و سمی علیه مردم بی دفاع افغانستان نیز استفاده كردند در حالیكه هیچ ارگان داخلی و خارجی توان بررسی و مقابله با این جنایات را نداشت،

آساق*5*1501