سن بازنشستگی باید به صورت تدریجی افزایش یابد

تهران - ایرنا - استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: افزایش سن بازنشستگی باید به صورت تدریجی انجام شود، تجربه اصلاحات موفق در دیگر كشورها نشان داده كه روند اصلاحات تدریجی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، صابر شیبانی روز پنجشنبه در نشست علمی اصلاحات در نظام های بازنشستگی، تجربه ایران و جهان كه در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به پیش بینی افزایش سن بازنشستگی افزود: تجربه تمام اصلاحات موفق در جهان نشان می دهد كه روند اصلاحات به صورت تدریجی انجام شده لذا باید شرایط طوری باشد كه به ازای هر سال زمان باقیمانده تا سن بازنشستگی فرد، 6 ماه به حداكثر بازنشستگی وی اضافه شود كه در آن صورت ظرف مدت 10 سال، سن بازنشستگی به 35 سال خواهد رسید.

وی در خصوص تعهدات صندوق های بازنشستگی نیز اظهار داشت: صرفنظر از دولتی یا خصوصی بودن این صندوق ها و صرفنظر از تصریح یا عدم تصریح در قانون، دولت ها ضامن نهایی بلندمدت صندوق های بازنشستگی هستند.

وی در خصوص جبران كسری صندوق های بازنشستگی، گفت: تجربیات متعدد جهانی نشان می دهد می توان با افزایش سن بازنشستگی كمی از فشار بر صندوق های بازنشستگی را كاهش داد؛ به عنوان مثال در كشورهای OECD، آسیای مركزی، اروپای شرقی، خاورمیانه و شمال افریقا مقایسه میانگین سنی بازنشستگی در این كشورها از ایران 10 سال بیشتر است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی، گفت: هم اكنون 90 درصد بازنشستگان در كشور با سنوات بازنشسته می شوند در حالی كه اگر 30 میلیون شاغل و 30 میلیون بازنشسته داشته باشیم، نسبت حمایتی یك به یك است اما اگر سن بازنشستگی را از 50 به 60 برسانیم بیمه شدگان غیرفعال 30 میلیون نفر و بیمه شدگان فعال 40 میلیون نفر می شوند و نسبت حمایتی یك به 2 است.

وی ادامه داد: همچنین اگر از 60 به 65 برسانیم در این حالت 15 میلیون نفر بازنشسته بیمه شده غیرفعال و 45 میلیون بیمه شده فعال خواهیم داشت و در این شرایط حق بیمه 26.6 درصد كفایت می كند تا 80 درصد حقوق بازنشستگان را بدهیم چرا كه افزایش سن بازنشستگی منابع را تقویت می كند.

شیبانی گفت: علیرغم اینكه در بسیاری از كشورهای جهان از طریق اتحادیه های كارگری موضوع بازنشستگی كارگری پیگیری می شود اما دولت ها و سیاستمداران حاضر شدند بهای همه ریسك ها را بپردازند و سن بازنشستگی را افزایش دهند.

این استاد دانشگاه افزود: به غیر از برخی كشورهای اروپایی نظیر یونان و اسپانیا، بقیه كشورها فكر می كردند در جبران تعهدات خود تنها نخواهند بود و اتحادیه اروپا آنها را یاری می دهد.

بنابه گفته شیبانی، ضریب خوب بازنشستگی كه شامل میزان مزایایی كه فرد بیمه گذار به ازای یكسال خدمت خود كسب می كند در ایران 3.3 است، به عبارتی فرد تمام حقوق خود را دریافت می كند در حالی كه در دیگر نقاط جهان 1.8 و در خاورمیانه 2.4 درصد است.

وی تصریح كرد: براساس تحقیقات علمی و تجربیات جهانی، همه دولت ها در سرتاسر جهان به طور معمول اهداف كوتاه مدت را دنبال می كنند اما نباید غافل بود كه روش یادشده در خصوص نظام های بازنشستگی آفت بسیار بزرگی است كه انتظارات بجا و حقوق نسل های آتی را قربانی مطالبات نسل فعلی می كند.

وی تاكید كرد: این فرصت بزرگی برای دولت است كه بتواند جامعه را اقناع كند كه نگرش كوتاه مدت برای سیستم های بازنشستگی مضر است.

وی در پاسخ به سوال یكی از كارشناسان در خصوص بازنشستگی پیش از موعد نیروهای سالخورده و جایگزینی آنها با نیروی جوان برای مقابله با بحران بیكاری، گفت: 6 نوع بلوغ بعد از 40 سالگی در انسان رشد می كند بنابراین چگونه می توان نیروی كارآمد را كه تازه به بلوغ توانمندی رسیده كنار گذاشت و نیروی جوانی كه تجربه ای ندارد را جایگزین او كرد.

وی یادآور شد: این كار هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل می كند ضمن اینكه نیروهای توانمندی كه بدین طریق از سیستم كنار گذاشته می شوند با توجه به توانمندی كه در خود احساس می كنند، معمولا وارد بازار كار می شوند و كارفرمایان با توجه به تجربیات این گروه و نیز به دلیل عدم نیاز به پرداخت حق بیمه برای آنان، تمایل زیادی برای جذب آنان دارند لذا این اقدام عملا ضد اشتغال است.

وی معتقد است: برای بحران بیكاری باید چاره ای دیگر اندیشید و جایگزینی نیروی جوان به جای نیرویی كه به كارآمدی رسیده، هزینه بر است. راه حل ساده را نباید برای مسائل پیچیده كه ممكن است در كوتاه مدت جواب بدهد استفاده كرد زیرا عواقب چنین راه حلهایی در آینده خود را نشان خواهد داد.

یادآور می شود، موسسه كار و تامین اجتماعی روزهای دوشنبه هر هفته نشست های علمی در خصوص مباحث مختلف دانش مدیریت و نیز در حوزه های مختلف تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار می كند.

اقتصام(3)9123**1558