هدیه آموزشی دولت تدبیر وامید به اتباع افغانستان / دانش آموزان افغان شهریه نمی دهند

تهران - ایرنا - با پیگیری های نهاد ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش در سال جدید تحصیلی از دانش آموزان اتباع خارجی مقیم ایران، وجهی بابت ثبت نام در مدارس اخذ نخواهد كرد.

به گزارش روز یكشنبه گروه فرهنگی ایرنا در بخشنامه ای كه امروز از سوی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل صادر شده ، تاكید شده است، با توجه به نامه دفتر ریاست جمهوری در مورد شهریه دانش آموزان اتباع خارجی و ضرورت بررسی بیشتر آن، فعلا از دریافت هر گونه وجهی از دانش آموزان اتباغ خارجی بابت ثبت نام در مدارس خودداری شود .

خلیل الله بابالو تاكید كرده است: تا تعیین تكلیف نهایی فقط به اخذ تعهد پرداخت از كسانی كه واجد شرایط معافیت نیستند، اكتفا شود.

بر اساس این بخشنامه، ادارات كل امور اتباع و مهاجرین استان، تنها مرجع صدور برگه آموزشی است و شركت دانش آموزان اتباع خارجی در مسابقات رسمی ورزشی و فرهنگی منوط به نظر و تصویب كار گروه استان است.

براساس برخی گزارش ها ، حدود 80 درصد دانش آموزان خارجی در ایران، مهاجران افغان هستند.

فراهنگ **9118**1601**