مديركل بيمه ايران در استان: خانواده هاي يزدي بيمه نامه سفر تهيه كنند

يزد- ايرنا - مدير كل بيمه ايران در استان يزد از صدور بيمه نامه طرح سفر در راستاي سفرهاي تابستاني خبر داد .

به گزارش ايرنا از روابط عمومي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان يزد، 'حسنعلي طالعي' افزود: بدنبال ارائه طرح هاي مختلف بيمه اي، بيمه ايران اقدام به ارائه بيمه نامه طرح سفر به مناسبت سفرهاي تابستاني كرده است.

وي حق پرداخت اين نوع بيمه را 60هزار ريال براي هر خانواده و اعتبار آن را 10روز بيان كرد و افزود: در اين نوع بيمه نامه، ساختمان و اثاثيه ، توشه مسافر، خودروي شخصي ، هزينه هاي پزشكي، غرامت فوت و نقض عضو براساس مفاد و شرايط مربوطه زيرپوشش بيمه قرار مي گيرد.

مدير كل بيمه ايران در استان يزد همچنين از تخفيف 10 درصدي تمامي بيمه گذاران در رشته آتش سوزي به مناسبت عيد فطر در مقطع زماني 4 تا 24 مرداد ماه خبر داد .

طالعي گفت: متقاضيان اعم از صاحبان واحدهاي صنعتي، غيرصنعتي و مسكوني مي توانند براي بهره مندي از فرصت مذكور به تمامي واحدهاي بيمه ايران در سطح استان مراجعه كنند.ك/1

1968/650