مديرعامل آبفاي گيلان: براي تكميل شبكه فاضلاب نياز به اعتبار داريم

انزلي - ايرنا - مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري گيلان گفت: براي تكميل شبكه فاضلاب شهرهاي استان و جلوگيري از ورود فاضلاب به رودخانه ها، تالاب انزلي و درياي خزر و حفظ بهداشت محيط نياز ضروري به اعتبار داريم.

' كاظم لطفي ' روز پنجشنبه در حاشيه جلسه با مسئولان شهرستان انزلي در مصاحبه با ايرنا اظهار كرد: براي نجات و حفظ تالاب انزلي بايد فاضلاب شهرهايي كه انتهاي رودخانه هايشان به تالاب مي ريزد نظير رشت، صومعه سرا و فومن داراي شبكه بهداشتي و تصفيه خانه فاضلاب شوند.

وي بيان كرد : براي نيل به اين مقصود نياز به 100 ميليون يورو وام بانك توسعه اسلامي و شش هزار ميليارد ريال كمك بانك ملي داريم.

وي افزود: شهرهاي رشت ، انزلي، آستارا، تالش، صومعه سرا، فومن ، آستانه ، لاهيجان، لنگرود و سياهكل از شهرهايي هستند كه اجراي شبكه فاضلاب و تصفيه خانه براي آنها ديده شده است .

لطفي با بيان اين كه در شهر رشت كارهاي بسياري صورت گرفته ولي هنوز به بهره برداري كامل نرسيده، خاطرنشان كرد : شبكه فاضلاب رشت به چهار منطقه تقسيم شده كه منطقه اول با ايستگاه پمپاژ PSW ، در ماه هاي آتي 20 درصد فاضلاب شهر را به تصفيه خانه فخب انتقال مي دهيم .

به گفته لطفي ؛ 20 درصد از فاضلاب رشت نيز قبلا به اين تصفيه خانه منتقل مي شد و براي انتقال 60 درصد باقي مانده نياز به اعتباري در حدود 200 ميليارد تومان داريم.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري گيلان در خصوص طرح شبكه بهداشتي فاضلاب شهر انزلي نيز گفت : تاكنون 100 ميليارد تومان براي اين بخش هزينه شده ولي اتمام آن نياز به 95 ميليارد تومان اعتبار ديگر دارد.

وي با اشاره به اين كه در حال حاضر از اعتبارات ملي و استاني براي اين امر استفاده مي شود افزود: براي اتمام سريعتر اين شبكه و تصفيه خانه فاضلاب نياز به منابع ديگري از جمله بانك توسعه اسلامي و اعتبارات باقي مانده بانك جهاني ، استقراض بانك ملي داريم .

به گفته لطفي ؛ تاكنون حدود 65 درصد كار احداث شبكه و تصفيه خانه شهر انزلي به اتمام رسيده و در صورت تامين اعتبار كل كار در مدت چهار سال به اتمام مي رسد در غير اين صورت و با اعتبارات اندك تكميل كار بسيار سخت خواهد بود.

وي اظهار كرد: براي تامين آب آشاميدني شهرهاي رشت وانزلي نيز در هشت ماه گذشته سه حلقه چاه به روش فلمن حفر شد كه به اندازه يك هزار ليتر در ثانيه به آب شرب شهرهاي رشت و انزلي افزوده و مشكل را براي كوتاه مدت حل كرده است.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب گيلان در طرح سه ساله ظرفيت تصفيه خانه آب استان نيز به دو برابر ميزان فعلي معادل شش هزار ليتر در ثانيه مي رسد.

استان سرسبز گيلان در حاشيه درياي خزر با بهره مندي از طبيعت زيبا ولي حساس و شكننده، از مراكز مهم گردشگري و كشاورزي كشور محسوب مي شود.ك/3

620/695