شريعتمداري: جمعيت دفاع از ارزشها در انتخابات مجلس نامزدي ندارد

شهركرد-ايرنا- 'محمد شريعتمداري' يكي از مووسسان جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي گفت: گمان نمي كنم اين جمعيت در انتخابات مجلس دهم نامزدي را معرفي كند.

وي شامگاه سه شنبه در گفت وگوي اختصاصي با ايرنا در خصوص تداوم يا توقف فعاليت جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي اظهار داشت: درباره جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي بهتر است از آيت الله محمدي ري شهري سوال شود.

به گفته شريعتمداري، جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي تعطيل نشده و بخش فرهنگي و اخلاقي اين جمعيت در حال فعاليت است اما بخش سياسي آن غيرفعال مي باشد.

به گزارش ايرنا،محمد شريعتمداري به عنوان معاون اجرايي رييس جمهوري اسلامي به شهركرد سفر كرده بود.

/558/7359