یكصد اختراع در مركز رشد دانشگاه آزاد اصفهان ثبت شده است

اصفهان - ایرنا- رییس مركز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) گفت: فناوران فعال در این مركز رشد تاكنون بیش از یكصد اختراع و نوآوری ثبت كرده اند.

كامران صفوی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: این اختراعات در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، الكترونیك، بیو فناوری، گیاهان دارویی، نانوفناوری، زیست محیطی، كشاورزی، انرژی خورشیدی و دندانپزشكی است.

وی با اشاره به استقرار و فعالیت 60 واحد فناور و شركت دانش بنیان در مركز رشد واحد اصفهان اظهار كرد: این شركت ها و واحدهای فناور تاكنون 104 افتخار در جشنواره ها، المپیادها و نمایشگاه های فناوری و تخصصی داخلی و خارجی كسب كرده اند.

صفوی زمینه فعالیت این واحدهای فناور را بیشتر در گیاهان دارویی و فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام و اضافه كرد: این واحدها در زمینه هایی مانند كشاورزی، نانو فناوری، انرژی، معدن، پزشكی، داروسازی و بیوفناوری نیز فعالند.

وی با بیان اینكه مركز رشد فناوری واحد اصفهان فعالیت خود را از حدود 10 سال قبل آغاز كرد، گفت: مركز رشد واحدهای فناوری با ارائه خدمات مادی و معنوی از ایجاد و توسعه فناوری های جدید در قالب واحد های نوپا حمایت می كند.

رییس مركز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برخی خدمات این مركز برای تشكیل واحدهای فناوری را تامین فضای فیزیكی، ارائه خدمات آزمایشگاهی، حقوقی، مالی، بازاریابی، آموزشی و مشاوره های تخصصی، كمك به تجاری سازی ایده ها و حمایت از دانشجویان و دانش آموختگان درجهت ایجاد نوآوری، خلاقیت و ثبت اختراعات اعلام كرد.

وی با اشاره به برخی امكانات خاص مانند وجود مراكز تولیدات گلخانه ای و تحقیقات زراعی، آزمایشگاه های پژوهشی و گلخانه تحقیقات قارچ در دانشگاه آزاد واحد اصفهان، تصریح كرد: با توجه به وجود این مراكز می توانیم امكانات ویژه به واحدهای فناور فعال در زمینه كشاورزی و گیاهان دارویی ارائه كنیم.

به گزارش ایرنا بیش از 10 مركز رشد در استان اصفهان فعال است.

مركز رشد (INCUBATOR)، یكی از ابزارهای رشد اقتصادی است كه بمنظور حمایت از كارآفرینان تحصیلكرده تأسیس می شود و با ارائه امكانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شركت های جدید دانش بنیان را فراهم می كند.

استفاده از مراكز رشد، امروزه بعنوان یكی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه كارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان محسوب می شود.

ت/7148/ 607