لرزه‌ نگاري سه‌ بعدي ميدان نفتي رامين در خوزستان پايان يافت

اهواز - ايرنا - عمليات لرزه نگاري سه بعدي ميدان نفتي رامين با هدف تعيين مشخصات ساختماني و شناخت دقيق تر مخازن آسماري و بنگستان اين ميدان، تكميل شد.

معاون مدير امور فني زمين شناسي گسترشي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب روز چهارشنبه دراين باره به خبرنگار ايرنا گفت: نتايج اطلاعات لرزه‌ نگاري انجام شده در تصميم‌ گيري براي حفاري چاه‌ هاي توسعه‌اي با هدف افزايش توليد صيانتي از اين ميدان و همچنين شناسايي ظرفيت هاي جديد نفتي استفاده خواهد شد.

'فرخ ناصري كريموند' هدف از اجراي اين عمليات را تعيين مشخصات ساختماني و شناخت دقيق تر مخازن آسماري و بنگستان ميدان رامين، تهيه نقشه ها و كسب اطلاعات بيشتر براي افزايش توليد نفت اعلام كرد.

وي افزود: عمليات لرزه نگاري سه بعدي ميدان رامين در منطقه اي به گستردگي ٨٧٧ كيلومتر مربع در محدوده شهرستان‌هاي اهواز، باوي و شوشتر از سوي يك شركت‌ داخلي انجام شد.

وي گفت:ميدان نفتي رامين با طول حدود ٤٠ كيلومتر و عرض چهار كيلومتر در ٣٠ كيلومتري شمال شرقي اهواز قرار دارد و شامل مخازن نفتي آسماري و بنگستان است.

7162/641/640