ادامه رايزني هاي تهران و مسكو براي تهاتر نفت بدون توجه به مذاكرات با 1+5/ تحويل نفت به روسيه در بنادر جنوبي

تهران - ايرنا - معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت گفت: مذاكرات تهران و مسكو براي دستيابي به توافق نهايي تهاتر نفتي بدون توجه به پيشرفت مذاكرات ايران با اعضاي 1+5 جريان دارد.

علي ماجدي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، در خصوص ادعاي برخي محافل مبني بر اينكه مذاكرات ايران با روسيه براي توافق تهاتر نفت به دليل پيشرفت مذاكرات تهران با اعضاي گروه 1+5 متوقف شده است، اظهار داشت: اين مساله واقعيت ندارد و هيات هاي دو كشور در حال مذاكره هستند تا به نتيجه مطلوب دست يابند.

معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت با بيان اينكه مذاكرات ايران و روسيه براي دستيابي به توافق تهاتر ادامه دارد، افزود: تهران و مسكو براي دستيابي به اين توافق جدي هستند.

وي ادامه داد: جزييات اين قرارداد هنوز نهايي نشده است و تا مشخص نشدن توافق نهايي نمي توان هيچ خبر قطعي در اين زمينه اعلام كرد.

معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه امكان ارسال نفت به روسيه از طريق درياي خزر وجود ندارد، بايد نفت مورد توافق را در بنادر جنوبي كشورمان تحويل روسيه دهيم.

منابع غيررسمي اعلام كرده اند ايران و روسيه در حال مذاكره براي انعقاد قراردادي 20 ميليارد دلاري هستند كه براساس آن ايران در مقابل صادارت نفت به روسيه، از اين كشور تجهيزات و كالا وارد مي كند.

به گفته منابع آگاه، توافق كلي بين مقامات تهران و مسكو براي انجام اين توافق حاصل شده، اما مذاكرات براي دستيابي توافق در خصوص جزييات اين قرارداد در جريان بوده و مذاكرات سختي نيز بين دو طرف انجام مي شود.

انجام اين توافق، فرصت هايي را پيش روي كشورمان براي صادرات انرژي فراهم كرده و حضور ايران در بازار جهاني انرژي را تقويت مي كند.

البته تاكنون مقامات رسمي دو دولت درباره مبلغ و جزييات اين توافق اظهار نظر رسمي نكرده اند.

اقتصام(4)2022**1558