اجرايي شدن ابطال حق فني داروخانه ها بعد از درج در روزنامه هاي رسمي

تهران- ايرنا- رييس دفتر حوزه رياست ديوان عدالت اداري گفت : مصوبه روز گذشته ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال دريافت حق فني داروخانه ها بعد از درج در روزنامه هاي رسمي اجرايي مي شود.

'علي اكبر بختياري' روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا افزود: هيات عمومي ديوان عدالت اداري بند «الف» و «ب» مصوبه اخير هيات وزيران را مغاير با راي قبلي ديوان در سال 87 دانست و از اين رو آن را ابطال كرد.

رييس دفتر حوزه رياست ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين سووال ايرنا كه رييس سازمان غذا و دارو و معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين ابطال را قبول ندارند و نظر ديوان چيست ؟، اظهار كرد: اگر مصوبه اي را بعدا بگذرانند كه برابر با موازين قانوني صادر شده باشد، در اجراي آن حرفي نداريم و براي همه لازم الاجرا خواهد بود.

به گزارش ايرنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري روز گذشته (دوشنبه) مصوبه هيات وزيران در خصوص دريافت حق فني داروخانه ها را ابطال كرد كه اين امر با واكنش مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مواجه شد.

«رسول ديناروند» معاون وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي امروز اعلام كرد كه ديوان عدالت شايسته نيست كه وارد مباحث فني، تخصصي و محتوايي از جمله حذف حق فني شود.

وي افزود: به هرحال علي رغم انتقاد نسبت به حذف حق فني داروخانه ها از قانون تبعيت خواهيم كرد و چون امكان افزايش حق فني فعلا وجود ندارد داروخانه به همان حق فني سال گذشته بسنده كنند.

اجتمام(4)**9317**1436