سازمان ملل: كمبود مواد غذایی زندگی آوارگان سوریه را تهدید می كند

نیویورك- ایرنا- سازمان ملل متحد هشدار داد كه كمبود منابع مالی برای تأمین مواد غذایی جان هزاران آواره سوری را تهدید می كند.

به گزارش ایرنا سخنگوی كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام كرد: طرح كمك منطقه ای به منظور تأمین مواد غذایی و بهداشتی مورد نیاز آوارگان سوریه فردا در ژنو ارایه خواهد شد و ما امیدواریم كه بودجه درخواستی سازمان ملل برای كمك به آوارگان سوری تأمین شود.

آنتونیو گوترز افزود: هدف از برگزاری این نشست، تلاش برای نجات جان هزاران غیر نظامی سوری است كه بحران این كشور از سه سال هم فراتر رفته است.

این مقام سازمان ملل هشدار داد كه تأمین نكردن منابع مالی برای ارسال بموقع كمك های ضروری به ویژه مواد غذایی تا پایان سال 2014 می تواند به یك فاجعه انسانی منجر شده و ثبات منطقه به ویژه لبنان را با خطرات جدی مواجه كند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، در زمان حاضر بیش از دو میلیون نفر از مردم سوریه در كشورهای منطقه پناهنده شده و هر ماه حدود 100 هزار نفر دیگر به شمار آوارگان اضافه می شود.

سخنگوی كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل افزود: شمار زیادی از زنان و كودكان سوریه در معرض انواع خشونت ها و خودكشی قرار دارند و عوارض ناشی از وضع كنونی تا مدت ها بر زندگی خانواده های سوری ادامه خواهد داشت.

اروپام/1908**1504