كليات طرح جامع شهر مياندوآب به تصويب رسيد

مياندآب، مهاباد - ايرنا - مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي از تصويب كليات طرح جامع شهر مياندوآب در پنجاهمين جلسه كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استان خبر داد.

خليل محبت خواه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: طرح جامع شهر مياندوآب بر ساس توافق شهرداري و شوراي شهر اجرا مي شود.

وي گفت: اين طرح با هدف افزايش نفوذپذيري، رونق بازار مسكن و افزايش تراكم جمعيتي به تصويب اعضاي كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي آذربايجان غربي قرار گرفت.

وي شاخص تراكم خالص مسكوني شهر مياندوآب را 186 نفر در هكتار عنوان كرد و افزود: در زمان حاضر جمعيت اين شهر 123 هزار نفر است كه اين طرح براي جمعيتي افزون بر 154 هزار نفر پيش بيني شده است.

مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي با بيان اينكه مساحت كل شهر مياندوآب بيش از يك هزار و 935 هكتار است يادآور شد: هم اكنون فضاي ناخالص شهري بيش از پنج هزار مترمربع است كه طبق مطالعات طرح جامع اين شاخص نزديك به دو هزار مترمربع كاهش مي يابد.

وي يادآور شد: محدوده طرح مصوب قبلي اين شهر يك هزار و 819 هكتار بوده كه محدوده در طرح جامع فعلي به يك هزار و 935 هكتار افزايش پيدا مي كند.

مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي همچنين از بررسي كاربري هاي پيشنهادي طرح جامع - تفضيلي شهر چهاربرج خبر داد و گفت: احداث مجتمع هاي تجاري، گردشگري و فرهنگي و گسترش ساخت و سازهاي مجاز شهري همراه با حفظ و توسعه فضاهاي سبز از جمله موارد درخواستي مديريت شهري بود كه در اين جلسه مورد تصويب قرار گرفت.

شهر چهاربرج از توابع شهرستان مياندوآب و در 25 كيلومتري مياندوآب قرار دارد و در زمان حاضر هشت هزار و 815 نفر جمعيت دارد.

شهرستان مياندوآب با 250 هزار نفر جمعيت بزگرتين و پرجمعيت ترين شهرستان در جنوب آذربايجان غربي به شمار مي رود.

اين شهرستان در 164 كيلومتري مركز استان واقع شده است.

7510/584/581