رییس دانشگاه علمی - كاربردی تغییر كرد

تهران - ایرنا - وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حكمی سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی - كاربردی را منصوب كرد .

به گزارش عصر سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا ، رضا فرجی دانا در حكمی مسعود شفیعی سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای را با حفظ سمت به سرپرستی دانشگاه جامع علمی - كاربردی تعیین كرد.

در حكم انتصاب شفیعی آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی، به موجب این حكم به سرپرستی دانشگاه جامع علمی – كاربردی منصوب می شوید .

' انتظار دارد ، به منظور ساماندهی ، هم افزایی و انسجام بخشی فعالیت های این دو دانشگاه تحول در ساختار كلان آموزش های مهارتی و شغل محور به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع موانع و مشكلات موجود در ساختار های عرضه كننده آموزش های مذكور را انجام دهید .'

دراین حكم همچنین ترویج فرهنگ و مهارت های كسب و كار دانش بنیان و كار آفرینی و ارتقای توانایی های علمی و فناوری و مهارتی دانشجویان با تاكید بر نیاز های جامعه و مستعد سازی جهت پذیرش مسئولیت های شغلی، فراهم آوردن زمینه حضور فعال تر بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و توسعه آموزش های مهارتی نیز مورد تاكید قرار گرفته است .

فرجی دانا از سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی كاربردی خواسته است تا نسبت به افزایش قابلیت های خلاقیت ، نوآوری و كار آفرینی در حوزه آموزش های مهارتی كشورو بسترسازی مناسب به منظور ایجاد انگیزه برای جذب افراد مستعد و توانمند به حوزه های مذكور اقدام كند .

ایجاد جایگاه مناسب برای توسعه آموزش های مهارتی در برنامه های توسعه پنج ساله كشور،

افزایش فرصت های كیفی در حوزه آموزش های علمی - كاربردی و فنی و حرفه ای با مشاركت دستگاه های مرتبط و توسعه ظرفیت های اشتغال از دیگر خواسته های وزیر علوم از شفیعی است .

در پایان آمده است امید است با اتكال به خداوند متعال ، با درایت ، تدبیر و بهره مندی از تمامی ظرفیت های موجود كشور به ویژه توانایی ها و توانمندی های همكاران محترم دو دانشگاه ، در انجام وظایف محوله و نقش آفرینی در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی موفق و موید باشید .

فرجی دانا همچنین در نامه ای جداگانه از خدمات عبدالرسول پورعباس رئیس سابق دانشگاه جامع علمی - كاربردی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی كرده است .

فراهنگ **1601**