جشنواره توليد محتواي الكترونيك ويژه دانش آموزان استثنايي برگزارمي شود

تهران - ايرنا - رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت: يكي از فعاليت‌هاي شاخص پيش بيني شده براي سال 93 برگزاري نخستين جشنواره توليد محتواي الكترونيك ويژه دانش آموزان استثنايي است.

به گزارش روز يكشنبه وزارت آموزش وپرورش، نامدار عبداللهيان اظهار داشت: هوشمندسازي مدارس، فعال شدن معلمان در توليد محتوا، ‌استفاده از درس افزارهاي توليد شده براي بهره‌مندي تمام معلمان و حمايت از مناسب سازي و دسترسي آسان دانش آموزان با نياز ويژه به محتواي كتاب‌هاي درسي از اهداف اين جشنواره است.

وي با اشاره به اينكه طراحي و توليد نرم‌افزارهاي آموزشي و هوشمندسازي مدارس استثنايي از برنامه‌هاي در دست بررسي اين سازمان است، اضافه كرد: عمده برنامه‌هاي آموزشي درنظر گرفته شده براي مهر 93 توسعه كمي و كيفي آموزش گروه‌هاي مختلف استثنايي، ‌مناسب سازي محتواي خاص براي دانش‌آموزان استثنايي،‌ دانش‌افزايي معلمان و كارشناسان،‌ آموزش والدين و برنامه‌هاي اطلاع رساني،‌ طراحي و توليد رسانه‌ها و نرم‌افزارهاي آموزشي و هوشمندسازي مدارس است.

عبداللهيان خاطرنشان كرد:‌ از ديگر برنامه‌ها در بخش توسعه كيفي برگزاري جشنواره‌ الگوهاي برتر تدريس است كه يكي از اهداف آن تشويق آموزگاران به استفاده از روش‌هاي نوين آموزشي، انتقال تجارب برتر آموزشي و ايجاد روحيه نشاط در بين معلمان است.

فراهنگ (1)**1883**1588