كتابخانه اتباع خارجي شهرستان ورامين به بهره برداري رسيد

ورامين – ايرنا – با حضور مسوولين استان تهران و شهرستان ورامين ، نخستين كتابخانه اتباع خارجي و افغان شهرستان ورامين روز سه شنبه به بهره برداري رسيد.

به گزارش ايرنا ، در اين مراسم كه عصر روز سه شنبه در منطقه ده شريفا ، از توابع ورامين برگزار گرديد ، كتابخانه احداث شده توسط كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان به بهره برداري رسيد.

فرماندار شهرستان ورامين در حاشيه اين مراسم به خبرنگار ايرنا گفت : با توجه به حضور تعداد زيادي از اتباع خارجي در شهرستان ورامين ، احداث يك باب كتابخانه مخصوص اتباع در اين شهرستان در دستور كار قرار گرفت كه با همكاري مسوولين شهرستان و كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان اجرا گرديد .

محسن خوانساري افزود: اجراي اين پروژه توسط اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري تهران و با اعتباري بالغ بر دو ميليارد و 69 ميليون ريال انجام گرفته است .

وي تصريح كرد : اين كتابخانه در زميني به مساحت 300 مترمربع و در زيربناي 250 مترمربع و در مدت دو سال احداث گرديده است .

وي گفت : زمين اين كتابخانه توسط مسوولين شهرستان ورامين تأمين گرديده است .

خوانساري افزود : با توجه به محروميت اين منطقه از فضاي فرهنگي و كتابخانه ، پيش بيني هاي لازم براي استفاده همزمان اتباع خارجي و شهروندان وراميني ساكن در منطقه ده شريفا از اين كتابخانه صورت گرفته است .

علي بند عليان شهردار فرون آباد از توابع شهرستان پاكدشت نيز در اين آيين به خبرنگار ايرنا گفت:احداث كتابخانه هاي عمومي در شهرها ، هزينه نيست بلكه سرمايه گذاري فرهنگي براي رشد و ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه محسوب مي شود.

وي افزود:نظام مقدس جمهوري اسلامي فرصت هاي برابري براي اتباع بيگانه به وجود آورده است و اين شرايط را مي توانيم در زندگي روزمره اين افراد مشاهده كرد.

وي اظهار داشت : هم اكنون يك باب كتابخانه عمومي در شهر فرون آباد پاكدشت مستقر مي باشد كه با بهره برداري از اين كتابخانه ، زمينه برخورداري همه افراد اعم از شهروندان ايراني و اتباع بيگانه از فرصت هاي فرهنگي در جهت ارتقاء سطح فرهنگ كتابخواني فراهم مي شود.

تهرام564/7254