مجله بین المللی پزشكی رضوی در پایگاه استنادی ROAD نمایه شد

تهران-ایرنا-مجله بین المللی پزشكی رضوی پس از انتشار سومین شماره خود در پایان ماه مه 2014 توسط پایگاه استنادی ROAD نمایه شد.

به گزارش ایرنا، این پایگاه علمی كه وابسته به سازمان فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد UNESCO است و توسط واحد ارتباطات و اطلاعات این سازمان معتبر منتشر می شود.

در حال حاضر بیش از یك میلیون و هفتصدهزار منبع كتاب شناسی را از سراسر جهان در چهاردسته (مجله ها، كنگره ها، منابع آكادمیك و مونوگراف ها) به عنوان میراث علمی بشری ثبت شده است و از این تاریخ مقالات منتشر شده در مجله رضوی نیز جزو این میراث ارزشمند طبقه بندی خواهد شد.

گفتنی است یونسكو به علت بی طرفی سیاسی، فضای علمی فرهنگی و مشاركت بالای بین المللی محبوب ترین نهاد علمی بین المللی بوده و گسترش همكاری علمی پزشكی با آن در آینده نزدیك از اهداف مجله بین المللی پزشكی رضوی خواهد بود.

پیش از این نیز مجله بین المللی پزشكی رضوی در پایگاه های اینترنتی گوگل اسكالر «Google Scholar» و DRJI(Directory of Research Journals Indexing) نمایه شده بود.

علمی (2)**1354**1440