پژوهشگران ژاپنی دستگاهی ساختند که جایگزین موشواره در رایانه می شود ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/10/02 علمی آموزشی.ژاپن.موشواره.رایانه توکیو - پژوهشگران ژاپنی دانشگاه های توکیو و کئیو دستگاه جدیدی را تولید کرده اند که می تواند جایگزین موشواره (موس ) در رایانه شود.
به گزارش روز دوشنبه روزنامه نیهون کیزای، این دستگاه جدید چهارگوش با نیروی نوک انگشت و یا با به حرکت درآوردن خود دستگاه در فضا کار انجام می دهد.
به گزارش ایرنا به نقل از نیهون کیزای، اندازه این دستگاه 10 سانتی متر مربع بوده که برابر با اندازه کف دست افراد است.
ساختار این دستگاه به گونه ای است که یک دوربین کوچک متصل به رایانه، حرکت نوک انگشت بر روی نقطه های موجود در داخل این دستگاه را فیلمبرداری کرده سپس به وسیله یک نرم افزار ویژه این حرکت ها را شناسایی می کند.
با این دستگاه می توان ویدیو را نیز به وسیله حرکت های نوک انگشت کنترل کرده و فیلم را به وسیله کم و زیاد کردن نیروی فشار نوک انگشت بر روی صفحه این دستگاه، به جلو و یا عقب برد .
از این دستگاه می توان به عنوان دستگاه کنترل بازی های رایانه ای نیز استفاده کرد، به طوری که همان گونه که دست به سوی چپ و راست در فضا می چرخد، بازیگر نیز بر روی نمایشگر رایانه به چپ و راست می رود.
آساق 1513**1438**280**2110** شماره 089 ساعت 12:22 تمام

سرخط اخبار جهان