معاونان مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران منصوب شدند

تهران بزرگ-ايرنا-در هفتمين دورنگاه ارتباطات تهران شهر كه با حضور رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران ، شهردار منطقه 5 و مديران روابط عمومي مناطق ، سازمان ها و ادارات شهرداري به ميزباني شهرداري منطقه 5 برگزار شد، معاونان اين مركز معارفه شدند.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي شهرداري تهران، در اين نشست كه با حضور شهرام گيل آبادي، رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران و پژمان پشمچي زاده، شهردار منطقه 5 برگزار شد، فرزاد خلفي به عنوان معاون رسانه ، گشتاسب مظفري به عنوان معاون امور بين الملل ، آرش ظفري به عنوان معاون روابط عمومي ، سيد صادق پژمان به عنوان معاون اجرايي ، كاظم زاده به عنوان معاون تبليغات و انتشارات و محمود محمدي به عنوان مشاور و رياست دفترمركز معرفي شدند.

همچنين در اين نشست از خدمات جعفري، مدير سابق روابط عمومي برج ميلاد ، عليرضا نيكوفكر ،مدير سابق روابط عمومي سازمان ميادين ميوه و تره بار ، شاهين مظفري، مدير سابق روابط عمومي تاكسيراني ، ياسر گريواني، مدير سابق روابط عمومي سازمان زيباسازي ، سعيد الله ياري، مدير سابق روابط عمومي سازمان ورزش ، پدرام پاك آيين، مديركل روابط عمومي و بين الملل سازمان فرهنگي هنري و سيد محمد حسيني فتحي، مديرسابق روابط عمومي منطقه 16قدرداني شدند.

تهرام/1393/564