انجمن هاي اسلامي به دنبال تشكل اتحاديه دانشجويان پيرو خط امام(ره)

تهران- ايرنا- 14 انجمن اسلامي دانشگاه هاي كشور با انتشار بيانيه اي اعلام كردند كه به دنبال تشكيل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان پيرو خط امام(ره) هستند.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان علوم پزشكي شيراز يكي از امضا كنند اين بيانيه در گفت و گو با خبرنگار تشكل هاي دانشجويي ايرنا گفت: 14 انجمن اسلامي اواخر هفته گذشته با هدف پاسداشت سالروز انتخابات دوم خرداد 1386، سالروز آزادسازي خرمشهر و قيام 15 خرداد 1342 نشست ميثاق انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان با خط امام(ره) را برگزار كردند.

مهدي ماندگاري افزود: انجمن هاي حاضر در اين نشست كه خط فكري اصلاح طلبي را دنبال مي كنند تصميم گرفتند كه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان پيرو خط امام را تاسيس كنند.

در بيانيه اين انجمن هاي اسلامي آمده است: امروز اما نسل انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در پي بازخواني تجربيات ادوار گذشته جنبش دانشجويي، بر آن است كه با بازگشت به مباني هويتي و تشكيلاتي انجمن‌هاي اسلامي، در مقام بازسازي فكري و تشكيلاتي برآمده، انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان را بار ديگر به وحدت گفتماني و تشكيلاتي برسانند.

اين 14 انجمن كه در ميان انها اسامي انجمن هاي جدا شده از دفتر تحكيم وحدت نيز به چشم مي خورد در بيانيه خود آورده اند: وضعيت كنوني مدعيان دروغين دفتر تحكيم وحدت را شوربختانه غير قابل اصلاح مي دانيم و معتقديم اين تشكل مجعول هيچ نسبتي با سوابق تاريخي و هويت فكري و بدنه دانشجويي اين اتحاديه ندارد لذا عبور از اين تشكل را به مثابه «نوشيدن جام زهر» مي پذيريم.**راه قانوني شدن

بر اساس آيين نامه تشكل هاي دانشگاهيان مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تشكيل يك اتحاديه دانشجويي بايد حداقل 20 انجمن اساسنامه اتحاديه را تنظيم و سپس از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز فعاليت اخذ كنند.

ماندگاري در اين رابطه توضيح داد: تعداد انجمن هاي متقاضي تشكيل اتحاديه بيش از 20 انجمن است اما با توجه به زمان برگزاري انتخابات شوراهاي مركزي و زمان امتحان ها تنها 14 انجمن توانست در نشست حاضر شوند و بيانيه را امضا كنند.

وي افزود: هم اكنون شوراي مركزي موقت متشكل از هفت نفر براي پيگيري روال هاي قانوني، رسيدگي به درخواست هاي عضويت و هماهنگي انجمن هاي اسلامي تشكيل شده است.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي شهيد رجايي تهران، علوم پزشكي شيراز، علوم پزشكي سمنان، علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، باهنرشيراز، علوم پزشكي مازندران، فسا، علوم پزشكي لرستان، آزاد تبريز، علوم پزشكي كرمان، علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، علوم پزشكي بيرجند، استهبان، بيرجند و آزاد شهرضا امضا كنندگان اين بيانيه هستند.

فراهنگ**9303**1601**