امام(ره) تحولي بنيادين در حوزه زنان ايجاد كردند

تهران - ايرنا - مدير اطلاع رساني و آرشيو موسسه نشر آثار امام خميني(ره) گفت: امام(ره) با ايحاد تحولي بنيادين در حوزه زنان و دگرگوني در نگرش به شخصيت زن، به تاثيرگذاري زن مسلمان در تقابل با هجوم فرهنگي پرداختند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، «فريده مصباحي» روز سه شنبه در همايش «امام خميني(ره)، احياگر هويت زن مسلمان» با بيان اينكه ايفاي نقش همسري و مادري زن در خانواده اصالت دادن به اين نهاد مقدس است، افزود: نقش زن محبت ورزي به همسر و فراهم آوردن جايگاه امن و آماده براي تربيت فرزندان است.

وي خانواده را يكي از حياتي ترين نهادها توصيف كرد و گفت: بدون حضور فعال آن و تحقق نيافتن خانواده مطلوب، توسعه در جامعه اسلامي امكانپذير نيست.

مدير اطلاع رساني و آرشيو موسسه نشر آثار امام خميني(ره) با بيان اينكه امروز يكي از تهديدات جهان اسلام، تخريب فرهنگ اسلامي است، ادامه داد: با ايجاد يك تحول معنوي در صدر اسلام، يك نهضت علمي و فرهنگي بوجود آمد.

وي با بيان اينكه از منظر امام خميني(ره)، فرهنگ، هويت و موجوديت هر كشور را تشكيل مي دهد، گفت: توسعه فرهنگي، شرط اصلي و زير بناي ابعاد ديگر توسعه است.

مصباحي ادامه داد: فرهنگ مورد نظر امام(ره)، فرهنگ اسلامي است كه وظيفه اين فرهنگ نيز انسان سازي است، همچنانكه ماموريت انبيا(ع) نيز آدم سازي بوده است.

وي گفت: امام خميني(ره)، اقتدا به دخت نبي اكرم(ص) را كه آراسته به همه ويژگي هاي انسان كامل است، شايسته زن مسلمان مي دانستند و معتقد بودند اگر زنان از اين بانوي بزرگوار كه همه جلوه هاي انساني را داراست، تبعيت كنند، رشد و تعالي فردي و موقعيت آنها در خانواده و جامعه همواره رو به توسعه مي گذارد.

مدير اطلاع رساني و آرشيو موسسه نشر آثار امام خميني(ره) خاطر نشان كرد: برنامه هاي اسلام درباره خانواده مانند انتخاب همسر شايسته، شرايط ازدواج و چگونگي فرزند آوري دلايلي بر اهميت خانواده است.

وي تهذيب نفس و تربيت موجودي الهي را از اهداف انبيا(ع) عنوان كرد و ادامه داد: امام خميني(ره) صلاح و فساد جامعه را در گرو صلاح و فساد زنان مي دانستند، زيرا اين سرمايه هاي انساني در هر جامعه، محور اصلي توسعه آن هستند و با تربيت صحيح يا اشتباه آنها، انسان هاي صالح يا ناصالح تربيت مي شوند كه نقش بسزايي در سعادت و شقاوت جامعه دارند.

مصباحي زنان را نيمي از افراد جامعه دانست كه در حوزه هاي اخلاقي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و دفاعي نقش ايفا مي كنند.

وي انديشه هاي امام(ره) را برگرفته از تعاليم اسلام دانست و گفت: امام(ره) با ايحاد تحولي بنيادين در حوزه زنان و دگرگوني در نگرش به شخصيت زن، به تاثيرگذاري زن مسلمان در تقابل با هجوم فرهنگي پرداختند.

به گفته مصباحي، امام(ره) در تحليل فرصت ها و تهديدها، از نقش زنان به عنوان فرصت مناسب براي مقابله با پديده شوم تهاجم فرهنگي ياد مي كردند.

اجتمام ** 1880 ** 1071