مسكو-ايرنا- روسيه با داشتن دهها واحد نيروگاه هسته اي كه بخش قابل توجهي از انرژي مورد نياز اين كشور را تامين مي كنند همچنان اين نوع انرژي را به عنوان پاسخي براي نياز فزاينده به نيروي برق در مناطق مختلف اين كشور 142 ميليون نفري مي داند.

به گزارش ايرنا بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوي شركت دولتي 'روس اتم' در حال حاضر 10 نيروگاه هسته اي با مجموع 33 بلوك اتمي در روسيه فعاليت مي كنند كه توليد برق سالانه انها به 2/25 گيگاوات مي رسد. نيروگاه هاي هسته اي روسيه حدود 16 درصد برق مصرفي اين كشور را توليد مي كنند.

به گزارش روس اتم، سهم برق هسته اي از كل برق توليدي در مناطق اروپايي روسيه به بيش از 30 درصد مي رسد و اين شاخص در مناطق شمال غرب اين كشور پهناور از 37 درصد هم فراتر مي رود.

مديريت نيروگاه هاي اتمي روسيه برعهده روس انرگواتم از شركت هاي تابعه شركت روس اتم است كه پس از شركت فرانسوي 'اي.دي.اف' ، دومين شركت بزرگ اروپا از نظر توليد برق هسته اي است.

بر اساس اطلاعات موجود، درحال حاضر در روسيه هشت واحد نيروگاه هسته اي جديد در حال تاسيس است و انتظار مي رود با تكميل عمليات ساخت و راه اندازي آنها ميزان توليد برق هسته اي روسيه به سطح قابل توجهي افزايش بيابد.

روسيه به توليد برق هسته اي به عنوان اولويت برنامه جايگزيني نيروي برق توليدي از نيروگاه هاي سنتي همچون گازوييلي مي نگرد.

ولاديمير پوتين رييس جمهوري روسيه به تازگي در تبيين برنامه توسعه نيروگاه هاي هسته اي در اين كشور گفت: بايد تا سال 2025 ميزان توليد برق هسته اي به دو برابر سطح كنوني افزايش بيابد.

وي معتقد است كه با ساخت نيروگاه هاي هسته اي پيشرفته مي توان به اين هدف مهم دست يافت.

به عقيده كارشناسان، علاوه بر صرفه جويي انرژي، نيروگاههاي برق هسته اي روسيه باعث كاهش آلودگي در كره زمين مي شوند.

بر اساس اطلاعات شركت دولتي روس اتم، فعاليت نيروگاه هاي هسته اي در روسيه موجب جلوگيري از انتشار سالانه 210 ميليون تن گاز دي اكسيد كربن به هوا مي شود.

اين در حالي است كه آمريكا در اين عرصه با انتشار سالانه 900 ميليون تن دي اكسيد كربن آلوده سازترين كشور جهان است.**افزايش سطح ايمني نيروگاه هاي هسته اي روسيه

پس از حادثه اتمي فوكوشيما در ژاپن كه دو سال پيش در اين كشور به وقوع پيوست، استفاده از انرژي هسته اي در سطح جهاني با افت مواجه شد و برخي كشورها در راهبرد درازمدت خود در استفاده از اين انرژي پاك تغييراتي انجام دادند.

آلمان در اين ارتباط از كشورهاي ديگر پا فراتر نهاد و دولت اين كشور اعلام كرد كه تمام نيروگاه هاي هسته اي را بر مي چيند.

در اين شرايط در روسيه نيز نگراني هايي در مورد خطرات احتمالي استفاده استفاده از انرژي هسته اي و ايمني نيروگاه هاي هسته اي بروز كرد هر چند كه روس ها سطح ايمني نيروگاههاي خود را بالا مي دانند و به گزارش روس اتم از سال 2004 هيچ گونه حادثه ناقض ايمني در نيروگاه هاي اتمي اين كشور رخ نداده است.

با اين حال مقامهاي روس براي برطرف كردن نگراني هاي جامعه اين كشور در مورد ايمني نيروگاه هاي هسته اي از دانشمندان دعوت به تحقيق براي افزايش ايمني راكتور هاي هسته اي كرد و در نتيجه اين تحقيقات مجموعه اي از تدابير براي افزايش ايمني واحدهاي نيروگاه هاي هسته اي اتخاذ شد.

اين تدابير در نيروگاه هاي هسته اي ساخت روسيه در كشورهاي ديگر ازجمله نيروگاه هسته اي بوشهر هم اعمال شد و به اين ترتيب ضريب ايمني نيروگاه ها بالا رفته است.**ساخت راكتورهاي نسل جديد

دولت روسيه به موازات اتخاذ تدابير براي افزايش سطح ايمني نيروگاه هاي هسته اي خود، براي ساخت نسل جديد نيروگاه هاي هسته اي نيز تلاش مي كند و دانشمندان اين كشور در حال تحقيق براي ساخت راكتورهاي نسل جديد هستند.

روسيه از دو سال پيش با فرانسه در طرح ساخت راكتور نسل چهارم با استفاده از تكنولوژي نوترون هاي سريع مشاركت دارد.

هزينه اجراي اين طرح 3 ميليارد دلار بوده است كه شركت روس اتم و سازمان انرژي اتمي و انرژي هاي جايگزين فرانسه آن را به طور مشترك تامين مي كنند.

گفته مي شود ميزان انرژي برق توليدي اين راكتورها از راكتورهاي كنوني بالاتر و سطح ايمني آن هم بيشتر از اين راكتورهاست كه توليد آن و هزينه هاي اجراي طرح را مقرون به صرفه مي كند.

مقامهاي روس اميدوارند كه اين راكتورها در آينده در بلوك هاي جديد نيروگاه هاي هسته اي اين كشور استفاده شوند.

طرح ديگر روسيه براي استفاده از انرژي هسته اي كه درهيچ نقطه جهان شناخته شده نيست ، ساخت و راه اندازي نيروگاه هاي هسته اي شناور است.

كار ساخت نخستين نمونه از اين نيروگاه از دو سال پيش آغاز شده است.

نيروگاه هسته اي شناور يك كشتي با ظرفيت 21هزار و 500 تن و 60 خدمه است. از آنجا كه اين كشتي از تجهيزات خودكشش برخوردار نيست بايد به سمت مقصد مطلوب كشيده شود.

هركدام از كشتي ها داراي دو راكتور رانش دريايي KLT-40 خواهند بود كه مي تواند بيش از 70 مگاوات برق يا 300 مگاولت گرما توليد كند، ميزاني كه براي يك شهر با جمعيت 200 هزار نفري كافي است.

انتظار مي رود كه اين نيروگاه هاي شناور هسته اي در مناطق دور افتاده شمال روسيه و شرق دور كاربرد داشته باشد كه در حال حاضر شاهد رشد اقتصادي هستند اما در نتيجه فقدان انرژي با مشكل مواجه شده اند.

به گفته الكساندر وزنسنسكي مدير عامل تأسيسات بالتيك به عنوان بزرگترين كارخانه كشتي سازي روسيه، نيروگاه هسته اي شناور تا سال 2016 براي بهره برداري آماده خواهد شد.

اين مركز هسته اي شناور مي تواند انرژي، گرما و آب آشاميدني را براي مناطق دور از دسترس فراهم كند.

انتظار مي رود فناوريهاي پيشرفته هسته اي و نيروگاه هاي هسته اي عرصه كاربرد اين فناوريها براي توليد برق دست كم در دو دهه آينده زمينه اصلي تلاش هاي روسيه براي تامين انرژي مورد نياز اين كشور باشد.

بدبيني مقطعي نسبت به انرژي هسته اي كه پس از حادثه فوكوشيما موجب توقف برخي از طرح هاي بلوك هاي هسته اي در سطح جهاني شد بر عزم سران روسيه براي استفاده گسترده تر از فناوريهاي هسته اي براي توليد انرژي تاثيري نمي گذارد.

اروپام/2242**۵۱۸ ** 1064