گشایش سمینار بین المللی دیپلماسی علم و فناوری با حضور ایران درهند

دهلی نو - ایرنا - سمینار بین المللی دیپلماسی علم و فناوری برای توسعه پایدار در كشورهای درحال توسعه صبح روز سه شنبه با حضور ایران در هندوستان آغاز شد.

به گزارش ایرنا، دراین سمینار چهار روزه كه با محوریت كشورهای عضو جنبش عدم تعهد در شهر گورگائون در نزدیك دهلی نو شروع شد 39 كارشناس برجسته علم و فناوری از 26 كشور جهان با هدف بررسی راه كارهای استفاده از علم و فناوری برای دستیابی به توسعه پایدار دركشورهای درحال توسعه به گفتگو و تبادل نظر می پردازند.

نخستین سمینار بین المللی دیپلماسی علم و فناوری با ابتكار و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران دو سال پیش با حضور 20 كشور در تهران برگزار شد.

در سمینار هند 'علی مرتضی بی رنگ ' معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری كشورمان حضور یافته است .

وی با تشریح ارتباط دیپلماسی علم و فناوری با توسعه پایدار و همچنین سیاست گذاری و تجربیات كشورها در این زمینه گفت: جمهوری اسلامی ایران در میان كشور های عضو عدم تعهد و درحال توسعه در زمینه دیپلماسی علم و فناوری پیشتاز بوده و تجربیات و برنامه های زیادی در سال های گذشته داشته است كه می تواند آن را در اختیار دیگر كشورها قرار دهد.

ایران از جمله كشورهایی است كه رایزن فناوری و علمی به كشورهای دیگر اعزام می كند.

استفاده از ظرفیت های دستگاه دیپلماسی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج برای توسعه همكاری های علمی و فناوری از دیگر برنامه های كشورمان در زمینه دیپلماسی علم و فناوری برای توسعه پایدار در كشورهای در حال توسعه است.

طراحی برنامه های آموزشی ویژه برای دیپلمات ها، سیاست گذاران ، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سایر افراد و گروه های موثر بر نقش علم و فناوری، پشتیبانی از تمام كشورها در زمینه های برنامه ریزی، ظرفیت سازی و مشاركت برای سیاست گذاری در این بخش، انتقال تجربیات ، بررسی نیازها و یافتن راهكارهای جدید از جمله اهداف و برنامه های سمینار جاری در هندوستان به شمار می آید.

در این سمینار كارشناسان و صاحب نظران در امور مختلف علم و فناوری از 26 كشور از جمله هند، ایران، اندونزی، عراق، ژاپن، مالزی، آلمان، پاكستان ،سوئیس، سوریه و آمریكا حضور دارند.

در دهه گذشته حدود 50 سمینار، كارگاه بین المللی و دوره های آموزشی در زمینه نقش علم و فناوری در توسعه پایدار در كشورهای در حال توسعه برگزار شده اما استفاده از ظرفیت های دیپلماتیك دراین بخش موضوع تازه ای است كه با ابتكار ایران از سال 1390 مطرح و پیگیری شده است.

نقش مراكز علمی در توسعه مبتنی بر دانش و جایگاه علم و فناوری در جنبش عدم تعهد و دیگر كشورهای درحال توسعه از دیگر محورهای مورد بررسی در این سمینار است.

در حال حاضر كشورهای درحال توسعه برای دستیابی به توسعه پایدار با موانع و مشكلاتی در زمینه های مختلف از جمله در انرژی، آب ، بهداشت ، تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی مواجه هستند و تلاش می كنند از ظرفیت های دیپلماتیك در زمینه علم و فناوری برای تحقق توسعه پایدار استفاده كنند.

آساق ** 2167 ** 275 **