تهران - ایرنا - سی و یكمین دوره مسابقه بین المللی قرآن كریم 5 تا 12 خرداد ماه 1393 در تهران برگزار می شود.

هدف از برگزاری مسابقات بین المللی قرآن كریم افزایش تبادل فرهنگی در سایه قرآن بین مسلمانان جهان و به وجود آوردن زمینه وحدت، همگرایی و بیداری امت اسلامی حول محور قرآن است.

برای شركت در سی و یكمین دوره از مسابقات قرآن (5 تا 12 خرداد 1393) تا كنون 75 كشور اعلام آمادگی كردند و تاییدیه فنی شركت كنندگان 65 كشور صادر شده است.

آشنا شدن مسلمانان دنیا با تحولات و پیشرفت های انجام شده در جمهوری اسلامی ایران و كسب تجربه از فعالیت های قرآنی سایر كشورهای جهان سازمان اوقاف و امور خیریه را برآن داشته تا از سال 1360 مبادرت به برگزاری مسابقات بین المللی قرآن كریم كند.

البته در سال های 1361 و 1364 به علت شرایط خاص جنگ در كشور، بمباران و موشك باران شهرها و نا امن بودن حریم هوایی كشور این مسابقات برگزار نشد.

مختصری از برگزار مسابقات بین المللی قرآن كریم در سی دوره گذشته به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه بشرح زیر است:**دوره اول ؛ نمو و شكوفایی

در این دوره كه از 16 تا 20 بهمن ماه 1360 در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد، 24 قاری و حافظ از 12 كشور جهان شركت داشتند كه پنج داور خارجی به همراه چهار داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.

كشورهای شركت كننده در این دوره عبارت بودند از بنگلادش، جمهوری عربی صحرا، الجزایر، سوریه، مالزی، هندوستان، لیبی، پاكستان، افغانستان، ایران، گینه، عراق.

در این دوره نفرات برتر مسابقات بین المللی قرآن كریم در رشته حفظ كل و قرائت به این ترتیب معرفی شدند:

1ـ محمد سالم الهروس از لیبی

2ـ محمد الحبش از سوریه

3ـ السعید خصیری از الجزایردر رشته قرائت هم افراد ذیل به عنوان نفرات برتر معرفی شدند:

1ـ محسن خدام حسینی از ایران

2ـ محمد ابوسنینه از لیبی

3ـ محمد بن آونج طاهر از مالزی** دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم با حضور بانوان

دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم از 12 تا 17 فروردین ماه 1362 در حسینیه ارشاد تهران با حضور بانوان برگزار شد.

در این دوره 30 نفر از 13 كشور جهان شركت كه چهار داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.

در این دوره كه بانوان كشورهای اسلامی هم حضور داشتند، نتایج به این شرح اعلام شد:حفظ كل:

1ـ خانم ام الفخر علامه از ایران

2ـ عبدالحكیم محمد ملیطانی از لیبی

3ـ شیخ احمد غفیر از سوریهحائزین امتیاز در رشته قرائت:

1ـ مرتضی سادات فاطمی از ایران

2ـ عبدالحمید بشیر از لیبی

3ـ حسن مهدی از لبنان** سومین دوره مسابقات ایران میزبان 11 كشور

سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم از 12 تا 17 فروردین ماه 1363 برای سومین بار در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد.

در این دوره 35 نفر از 11 كشور شركت داشتند كه پنج داور خارجی به همراه چهار داور ایرانی قضاوت این مسابقات را برعهده داشتند.حائزین امتیاز در رشته حفظ كل:

1ـ واصف رضا خطیب از لبنان

2ـ شیخ احمد غفیر از سوریه

3ـ سید مهدی فاطمیان از ایرانحائزین امتیاز در رشته قرائت:

1ـ هاشم روغنی از ایران

2ـ عبدالشكور فلاح از افغانستان

3ـ امداد الله ابو سعود احمد از هندوستان** دوره چهارم؛ میزبان متسابقین 19 كشور

چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم از 12 تا 17 فروردین ماه 1365 در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد.

در این دوره 56 نفر از 19 كشور جهان شركت كردند كه چهار داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.حائزین امتیاز در رشته حفظ كل:

1ـ علی الحفاف از عربستان

2ـ آیت الله خزعلی از ایران

3ـ توفیق رفیق مروش از لبنانحائزین امتیاز در رشته قرائت:

1ـ محمد كاظم محمد زاده از ایران

2ـ نور الدین بن ادریس از مالزی

3ـ عیسی احمد از زئیر** دوره پنجم مسابقات، ایران میزبان 17 كشور

پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 12 تا 17 بهمن 1366در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد.

در این دوره 45 نفر از 17 كشور جهان حضور داشتند كه دو داور خارجی به همراه هفت داور ایرانی قضاوت این مسابقات را

بر عهده داشتند.حائزین امتیاز در رشته حفظ كل:

1ـ شهریار پرهیزكار از ایران

2ـ دكتر حفیجی از آفریقای جنوبی

3ـ محمد عبدالله از پاكستانحائزین امتیاز در رشته قرائت:

1ـ محمد حسین سعیدیان از ایران

2ـ نور الدین كنعان از تانزانیا

3ـ صلاح الدین الغزاوی از سوریهدر این دوره متسابقین پس از پایان برنامه به دیدار امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شتافتند.**ششمین دوره مسابقه ایران میزبان 25 كشور جهان

ششمین مسابقات بین المللی قرآن كریم از 12 تا 17 فروردین ماه 1368 در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد.

در این دوره 68 نفر از 25 كشور جهان شركت كردند كه سه داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی این مسابقات را قضاوت كردند.حائزین امتیاز در رشته حفظ كل:

1ـ الحافظ انصاری از هندوستان

2ـ كاظم بافتی گرامی از ایران

3ـ احمد عبدالفتاح شهاب از لبنان

حائزین امتیاز در رشته قرائت:

1ـ حسن رضائیان از ایران

2ـ سید صداقت علی از پاكستان

3ـ حسین حمدان از لبنان**دوره هفتم ؛ ایران میزبان 20 كشور

هفتمین دوره مسابقات مزبور اسفند 1368 در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد.

در این دوره 49 نفر از 20 كشور جهان شركت داشتند كه پنج داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی قضاوت این مسابقات را انجام می دادند.

برترین های رشته حفظ كل:

1ـ نوری عواد العامری از عراق

2ـ استاد بن عبدالرحیم از سریلانكا

3ـ سعد الدین ساعت سلیمان از یوگسلاوی

برترین های رشته قرائت:

1ـ محمد جواد پناهی از ایران

2 -شرافت علی از آمریكا

3ـ احمد الصفار از عراق

** قاریان و حافظان 29 كشور در مسابقات هشتم

هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم از 13 تا 17 بهمن 1370 در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره 49 نفر از 29 كشور جهان شركت كردند كه شش داور خارجی به همراه هشت داور ایرانی قضاوت این مسابقات را عهده دار بودند.

نفرات برتر رشته حفظ كل:

1ـ محمد كاظم بافتی گرامی از ایران

2ـ احمد الدباغ از عراق

3ـ طارق عبدالغنی دعوب از لیبی

برترین های رشته قرائت:

1ـ سید حمید هروی از ایران

2ـ صلاح احمد یاموت از لبنان

3- شمس الدین از اندونزی** برگزاری دوره نهم مسابقات با حضور 32 قاری و حافظ قرآن

نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 1 تا 5 بهمن 1371 در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد.

در این دوره 32 نفر از 21 كشور جهان حضور داشتند كه چهار داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی این دوره از مسابقات را قضاوت كردند.

حائزین امتیاز در رشته حفظ كل:

1ـ احمد الدباغ از عراق

2- محمد كمال هواری از سوریه

3- رضا عابدین زاده از ایران

حائزین امتیاز در رشته قرائت:

1 - مهدی قره شیخلو از ایران

2ـ سید صداقت علی از پاكستان

3- محمد انس قبانی از سوریه** دوره دهم با حضور 55 نفر از 37 كشور جهان

دهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 20 تا 22 دی ماه 1372 در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد.

در این دوره 55 نفر از 37 كشور جهان شركت داشتند كه دو داور خارجی به همراه شش داور ایرانی قضاوت این مسابقات را

بر عهده داشتند.

برگزیدگان رشته حفظ كل:

1ـ جان حاجی جلندر از قطر

2ـ محمد التهامی الفلاقی از مراكش

3- محمد ترمیذی حاج محمود از مالزی

برگزیدگان رشته قرائت:

1ـ محمد عباسی از ایران

2ـ عبدالباسط امام تومارا از فیلیپین

3ـ یاسین اسعدی از عراق**قاریان و حافظان 31 كشور در تهران

یازدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 10 تا 14 دی 1373در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد.

در این دوره 46 نفر از 31 كشور جهان حضور داشتند كه 7 داور خارجی به همراه 12 داور ایرانی قضاوت این مسابقات را انجام می دادند.برترین های رشته حفظ كل:

1ـ یوسف عبدالمجید از بنگلادش

2ـ كاظم بافتی گرامی از ایران

3ـ محمد ناجد از مراكش

برگزیدگان رشته قرائت:

1ـ محمد رضا پور زرگری از ایران

2ـ محمد معروف از مراكش

3ـ سانتی بون مالرد از تایلند

حائزین امتیاز در رشته تفسیر:

1ـ خالد عبدالله یحیی از یمن

2ـ آماد و مامادو از پرتغال

3ـ عبدالسلام عجان از سوریه** حسینیه ارشاد، میزبان دوازدهمین دوره مسابقات قرآن

دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 28 آذر تا 4 دی 1374 در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد.

در این دوره 46 نفر از 35 كشور جهان شركت كردند كه پنج داور خارجی به همراه 12 داور ایرانی قضاوت این مسابقات را عهده دار بودند.

حائزین امتیاز در رشته حفظ كل:

1ـ محمد حاج ابوالقاسم از ایران

2ـ مصطفی غربی از مراكش

3ـ علاء بصری از عراق

حائزین امتیاز در رشته قرائت:

1ـ به دلیل عدم كسب حد نصاب امتیاز نفر اول نداشت

2ـ محمود الشملی از سوریه

3ـ محمد موسی احمد از فیلیپین**رقابت 75 قاری و حافظ در مسابقات دوره سیزدهم

سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 18 تا 24 آذر 1375 در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد.

در این دوره 75 نفر از 31 كشور جهان حضور داشتند كه شش داور خارجی به همراه هشت داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.

سوریه، پاكستان، تانزانیا، فیلیپین، بلغارستان، پرتغال، تركیه، آفریقای جنوبی، چین، بوسنی و هرزگوین و لبنان از جمله كشورهایی بودند كه به این دوره از مسابقات قاری اعزام كرده بودند.

حائزین امتیاز در رشته حفظ كل:

1ـ امیر آقائی از ایران

2ـ عدنان محمد سلیم سعد الدین از سوریه

3ـ فوذی بشیر مختار از لیبی

حائزین امتیاز در رشته قرائت:

1ـ محمد لطفی نیا از ایران

2ـ احمد سلیمان یوسف زاد از افغانستان

3ـ لحم الدین مكابوآت از فیلیپین** رشد كمی و كیفی مسابقات در دوره چهاردهم

چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 6 تا 12 آذر 1376در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد.

در این دوره 86 نفر از 41 كشور جهان شركت كرده بودند كه هشت داور خارجی به همراه 11 داور ایرانی این دوره از مسابقات را بر عهده داشتند.

برگزیدگان رشته حفظ كل:

1ـ عریف الدین معروف از بنگلادش

2ـ احمد سمره یاسین از امارات متحده عربی

3ـ امیر ناصر الفقیه از آمریكا

برترین های رشته قرائت:

1ـ كریم منصوری از ایران

2ـ عبداللطیف داود از فیلیپین

3ـ سلیمان جعفری از افغانستان** برگزاری مسابقات سالن همایش های صدا و سیما

پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 25 تا 30 آبان 1377 بر خلاف 14 دوره قبل كه در حسینیه ارشاد برگزار شده بود این بار در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

در این دوره از مسابقات 45 نفر از 22 كشور جهان به علاوه شش داور خارجی به همراه ده داور ایرانی جهت قضاوت این مسابقات حضور داشتند.

نفرات برتر در رشته حفظ كل:

1ـ محمد جواد نعمت الهی از ایران

2ـ مصطفی حنفی محمد القصاص از مصر

3ـ عبدالرحمان احمد المشاش از كویت

نفرات برگزیده رشته قرائت:

1ـ مهدی صیاف زاده از ایران

2ـ شیخ احمد دویدار از آمریكا

3ـ محمد معروف محمد ناجی از لبنان** شانزدهمین دوره مسابقات

شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 14 تا 20 آبان 1378 در محل سالن همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد.

در این دوره از رقابت ها 54 نفر از 25 كشور جهان حضور داشتند كه هشت داور خارجی به همراه 9 داور ایرانی این مسابقات را قضاوت كردند.

برگزیدگان رشته حفظ كل:

1ـ احمد دباغ از ایران

2ـ عزت محمد الاروادی از لبنان

3ـ جلال عمر مفتاح حسن از لیبی

برترین های رشته قرائت:

1ـ دكتر حسین كرمی از ایران

2ـ محمد حسین بن محمد یونس از مالزی

3ـ علی حسن صالح از لبنان** هفدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم

هفدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 3 تا 8 آبان 1379 در سالن همایش های صدا و سیمادر تهران برگزار شد.

در این دوره 73 نفر از 35 كشور جهان حضور داشتند كه هشت داور خارجی به همراه 9 داور ایرانی قضاوت این مسابقات را انجام دادند.

نفرات برتر در رشته حفظ كل:

1ـ مهدی عباسی از ایران

2ـ عبدالحق مصلح المصباحی از یمن

3ـ یوسف عبدالمجید از بنگلادش

نفرات برتر در رشته قرائت:

1ـ عبدالباسط امام تومارا از فیلیپین

2ـ رحیم خاكی از ایران

3ـ محمد صادق رحیمی از افغانستان** ایران مقام برتر رشته قرائت در هجدهمین دوره مسابقات

هجدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 22 تا 27 مهر 1380 در سالن همایش های صدا و سیما در تهران برگزار شد.

در این دوره از مسابقات 67 نفر از 29 كشور جهان شركت كردند كه 10 داور خارجی به همراه 11 داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.

برگزیدگان رشته حفظ كل:

1ـ عبدالوهاب حسن الفقیه از یمن

2ـ وحید غفران نیا از ایران

3ـ ابكرواد مدوعلی از چاد

برترین های رشته قرائت:

1ـ حسن ربیعیان از ایران

2ـ فخرالدین سارومفیات از اندونزی

3ـ علی رمضانی از افغانستان

برگزیدگان رشته تفسیر:

1ـ علی مبارك سالم العازمی از كویت

2ـ عبدالوهاب حسن محمد الفقیه از یمن

3ـ رضوان الهادی الفخفاخ از تونس** قاریان و حافظان ایرانی در صدر برگزیدگان دوره نوزدهم

نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم از 12 تا 16 مهر 1381 در سالن همایش های صدا و سیما در تهران برگزار شد.

در این دوره 76 نفر از 39 كشور جهان شركت داشتند كه هشت داور خارجی به همراه 12 داور ایرانی قضاوت این مسابقات را انجام می دادند.

نفرات برتر در رشته حفظ كل:

1ـ مهندس رضا دیانت از ایران

2ـ طارق عبدا... از لیبی

3ـ محمد بن احمد المغربی از عربستان سعودی

نفرات برتر در رشته قرائت:

1ـ قاسم رضیعی از ایران

2ـ سرور اخوان اشید از اندونزی

3ـ محمود اخضر از لبنان**حضور 101 قاری و حافظ از 41 كشور جهان در مسابقات دوره بیستم

بیستمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 1 تا 6 مهرماه 1382 در محل سالن همایش های صدا و سیما در تهران برگزار شد.

در این دوره 101 نفر از 41 كشور جهان شركت داشتند كه هشت داور خارجی به همراه هشت داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند و چهار نفر از اساتید هم به عنوان هیأت نظارت حضور یافتند.

نفرات برتر در رشته حفظ كل:

1ـ محمد صادق زارعان از ایران

2ـ یاسر بن حمد العاصم از عربستان سعودی

3ـ محمد جمال محمد الانصاری العمری از مصر

نفرات برتر در رشته قرائت:

1ـ حمید رضا الاجگردی از ایران

2ـ فذلان زین الدین از اندونزی

3ـ ابوالزید احمد محمد غنیم از مصر

نفرات برتر در رشته تفسیر:

1ـ محتشم مؤمنی از ایران

2ـ ادریس صابی از مغرب

3ـ یعقوب حسین از لبنان**رقابت 44 كشور جهان در مسابقات بیست و یكم

بیست و یكمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 22 تا 27 شهریور سال 1383 در محل سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی برگزار شد.

در این دوره از مسابقات 82 نفر از 44 كشور جهان در مسابقه شركت كردند كه هشت داور خارجی به همراه هفت داور ایرانی قضاوت این مسابقات را برعهده داشتند.

نفرات برتر در رشته حفظ كل:

1ـ احمد دباغ از ایران

2ـ محمد شعبان عبدالحمید اقندی از مصر

3ـ محمد امیر توحیدی از افغانستان

نفرات برتر در رشته قرائت:

1ـ مهدی عادلی از ایران

2ـ عبداللطیف داود از فیلیپین

3ـ امیر الدین بن محمد از اندونزی

نفرات برتر در رشته تفسیر:

1ـ مونا صالحی از ایران

2ـ احمد علی صالح از یمن

3ـ سفیان سنیان از الجزایر** 43 كشور در بیست و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن

بیست و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 14 تا 20 مهر 1384 در محل سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی در تهران برگزار شد.

در این دوره از رقابت ها 67 نفر از 43 كشور جهان در مسابقه شركت كردند كه 9 داور خارجی به همراه هشت داور ایرانی قضاوت این مسابقات را انجام دادند.نفرات برتر در رشته حفظ كل:

1ـ مهدی حسنی از ایران

2ـ عبدالمجید عبدا... عمر الغویل از لیبی

3ـ فیصل احمد از بنگلادش

نفرات برتر در رشته قرائت:

1ـ حمید شاكر نژاد از ایران

2ـ میثم تمار از عراق

3ـ مصطفی فتحی اسماعیل از مصر

نفرات برتر در رشته تفسیر:

1ـ عبدالحمید مشلاح از مغرب

2ـ زهرا جرفی یگانه از ایران

3ـ محمد رضا مطر الشریفی از عراق** ایران صدرنشین مسابقات بین المللی قرآن سال 85

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 31 شهریور تا 5 مهر ماه 1385 در محل سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی در تهران برگزار شد.

در این دوره 53 نفر از 40 كشور جهان شركت داشتند كه 10 داور خارجی به همراه 9 داور ایرانی قضاوت این مسابقات را عهده دار بودند.

نفرات برتر در رشته حفظ كل:

1ـ معتز آقایی از ایران

2ـ جمعه علی محمد از لیبی

3ـ محمد اسماعیل از بنگلادش

نفرات برتر در رشته قرائت:

1ـ محمد جواد كاشفی از ایران

2ـ عبدالرحمان از اندونزی

3ـ حسین حیدر زاده از سوئد** شركت 80 قاری و حافظ از 53 كشور جهان در مسابقات بیست و چهارم

بیست و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 19 تا 24 مرداد 1386 در سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی برگزار شد.

در این دوره 80 نفر از 53 كشور جهان در مسابقه شركت كردند كه هشت داور خارجی به همراه هشت داور ایرانی این مسابقات را قضاوت كردند.نفرات برتر در رشته حفظ كل:

1ـ مصطفی جمعه مطاوع از لیبی

2ـ عبدالغفور جوهرچی از ایران

3ـ محمد عبدالعظیم محمد منصور از مصر

نفرات برتر در رشته قرائت:

1ـ حسین فردی از ایران

2ـ اسامه عبدالله از عراق

3ـ محمد احمد جمال الدین از لبنان**ورود بخش مقالات به دوره بیست و پنجم مسابقات

بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 8 تا 15 مرداد ماه 1387 در سالن همایش های صدا و سیما در مشهد مقدس برگزار شد.

در این دوره 106 نفر از قراء و حفاظ 60 كشور جهان در مسابقات حضور داشتند.

در بخش مقالات نیز 187 مقاله از 11 كشور واصل شد و پنج داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی قضاوت این دوره از مسابقات را انجام دادند.

نفرات برتر در رشته حفظ كل:

1ـ عیسی خورشیدی از ایران

2ـ احمد عدنان عبدالرزاق از عراق

3ـ محمد محمود موسی یونس ازلیبی

نفرات برتر در رشته قرائت:

1ـ صالح اطهری فرد از ایران

2ـ علی حسن صالح از لبنان

3ـ ایّاد عباس رشید از عراق

نفرات برتر در رشته مقاله نویسی:

1ـ كمال صحرائی اردكانی از ایران

2ـ احسان كوثری نیا و زهرا اخوان از ایران

3ـ بهرام اخوان كاظمی از ایران** بیست و ششمین دوره مسابقات، توجه به كیفیت

یكی از مهم ترین مواردی كه در بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم به آن توجه جدی صورت گرفت؛ توجه به كیفیت برگزاری مسابقات بود.

در این دوره سازمان اوقاف و امور خیریه در تعامل نزدیك با رایزنی های جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان و پیگیری نتایج دیگر مسابقات بین المللی قرآن كریم این دوره از مسابقات را با حضور 84 نفر از متسابقین 55 كشور جهان برگزار كرد.

همچنین رویكرد ویژه این دوره از مسابقات، اطلاع رسانی حرفه ای و مطلوب از برنامه های مسابقات بود كه تولید صدها خبر و پوشش گسترده مسابقات در سطح مطبوعات و صدا و سیما یكی از نتایج این رویكرد مطلوب است.

**برگزیدگان دوره بیست و ششم :

رشته حفظ كل :

1ـ شجاع زویدات از ایران

2ـ عبدالله احمد انیس از سوریه

3ـ محمود الكفری از لبنان

4ـ عبدالحمید نصر محمد از لیبی

5ـ شیخ تیجان دونگو از سنگان

رشته قرائت :

1ـ سید محمد جواد حسینی از ایران

2ـ مومن عین المبارك از اندونزی

3ـ علی عبدالسلام قایه از عراق

بخش مقاله نویسی :

1ـ دكتر محمدرضا بندرچی از ایران

2ـ دكتر فتحیه فتاحی زاده و خانم مریم بنان از ایران

3ـ محمد اسماعیل زاده از ایران** رونق برنامه های جنبی در دوره بیست و هفتم مسابقات بین المللی قرآن

بیست‌ و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن كریم جمهوری اسلامی ایران طی روزهای 18 تا 23 تیرماه سال 1389 به همت سازمان اوقاف و امور خیریه در سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی تهران برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه طی سخنانی گفت: 60 كشور با 93 متسابق در این مسابقات شركت دارند.

وی افزود در این میان تعدادی از متسابقان هم موفق به كسب مجوز حضور در این مسابقات نشدند؛ البته در این دوره علاوه بر رشته حفظ و قرائت قرآن كریم، رشته‌های جدیدی هم اضافه شده است.

وی توضیح داد: در بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن كریم،‌ رشته تفسیر به گونه‌ای كه در سال‌های قبل بود، حذف و به جای آن مقالات قرآنی با موضوعات مبتلابه جامعه اضافه شد.

در این دوره از مسابقات 60 كشور با معرفی 43 حافظ و 50 نفر قاری حضور پیدا كردند.

متسابقان كشورهایی مثل نیجریه، سوئد، لبنان، هلند، قطر، لیبی، الجزایر، كویت، عمان، امارات متحده، عراق، استرالیا، انگلستان، مالزی و تونس طی سه روز در مرحله مقدماتی در دو رشته حفظ و قرائت با هم به رقابت پرداختند.

در بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن كریم اوقاف و امور خیریه، شش‌ نفر از داوران داخلی و هشت نفر از داوران خارجی با نظارت سه داور ایرانی و خارجی به قضاوت پرداختند.** تجلیل از بانوان قرآنی

برگزاری همایش تجلیل از بانوان فعال عرصه قرآنی، معرفی نویسندگان برتر مقالات قرآنی، تجلیل از برگزیدگان سومین جشنواره قصه‌های قرآنی در روز 22 تیر و برگزاری نمایشگاه محصولات فرهنگی و هنری از جمله برنامه‌های جانبی این دوره از مسابقات بین‌المللی قرآن كریم بود.

بود.

در پایان این دوره از مسابقات در رشته حفظ كل قرآن كریم «مهدی محمد خلیل از كشور عراق رتبه اول، علی رجبی از كشور ایران رتبه دوم، محمود سید علی سید احمد از كشور كویت رتبه سوم، و به مرحله نهایی راه یافتند.

همچنین در رشته قرائت، مرحله نهایی هم «مسعود نیكدستی از ایران، عبدالله داوود محمد از تانزانیا، فتح الله وحیودین از اندونزی، عبدالله حسن از كویت، انور بن هاسین از مالزی به ترتیب رتبه های اول تا رتبه پنجم» را كسب كردند.

همچنین در رشته حفظ كل قرآن كریم نیز «علی رجبی از ایران، مهدی محمد خلیل از عراق، بدر عبدل الحفیظ الحد از لیبی، مد جادی عیسی از الجزایر و محمدثالث عبدالسلام از نیجریه» با كسب بیشترین امتیازات به ترتیب به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.** بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآن و ظرفیت پایان‌ناپذیر كتاب الهی

بیست و هشتمین دوره مسابقات بین‌المللی قران كریم از 8 تا 13 تیرماه سال 1390 در سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی با حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، حجت‌ الاسلام و المسمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قرائت پیام آیات عظام سبحانی، نوری همدانی و مكارم شیرازی آغاز شد.

این دوره از مسابقات با استقبال و حضور قاریان و حافظان 60 كشور جهان در 3 رشته قرائت، حفظ و مقاله‌‌نویسی برگزار شد.

** برنامه‌های جنبی

این دوره از مسابقات دارای 2 برنامه جنبی شامل همایش پژوهش‌های قرآنی و همایش تجلیل از بانوان قرآنی بود.

متسابقین 60 كشور جهان در سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی برگزار شد.

در این دوره در رشته حفظ كل افراد ذیل معرفی شدند:

1ـ مرتضی محمدنژاد از ایران

2ـ مقداد مظفر جاسم از عراق

3ـ فرهاد یونس‌حسن از كردستان عراقنفرات‌ برتر رشته قرائت:

1ـ عباس هاشمی از ایران

2ـ داروبن حسبیوان بن سوحیبدین از اندونزی

3ـ احمدبن یوسف از بنگلادش

در رشته مقاله‌نویسی:

1ـ دكتر مهدی اكبرنژاد، سارا ساكی، نانسی ساكی، نویسندگان مقاله معناشناسی فتنه در قرآن كریم از ایران

2 ـ محمد كریمی، وحید خاصیان نویسندگان مقاله وجوه معنایی واژه سعی در قرآن كریم از ایران

3ـ محمد تقی دیاری بیدگلی، علیرضا كوهی نویسندگان مقاله مراتب و مراحل انس با قرآن در آیات و روایات با تأكید براندیشه امام خمینی (ره) از ایران

** پوشش گسترده خبری مسابقه

در بیست و هشتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن كریم بیش از 300 خبرنگار، عكاس و تصویربردار از صدا و سییما، خبرگزاری‌ها و مطبوعات حضور یافته و به پوشش گسترده خبری بزرگ‌ترین رویداد قرآنی جهان اسلام پرداختند.

همچنین این مسابقات به صورت زنده از شبكه قرآن سیما و همچنین بخش‌هایی از آن به صورت زنده از شبكه سوم سیما پخش شد.** نگاهی به بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم

بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم از 28 خرداد تا 2 تیر ماه سال 1391 برای نخستین بار در سالن همایش‌های برج میلاد تهران و با حضور شخصیت‌های سیاسی ،فرهنگی، لشكری و كشوری ،سفرای كشورهای مختلف دنیا و جمعیت كثیری از احاد مختلف مردم برگزار شد.

نفرات برتر در رشته قرائت و حفظ كل قرآن كریم

پس از رقابت قرآنی نمایندگانی از 68 كشور جهان در این دوره از مسابقات كه با قضاوت هیات داورانی متشكل از اساتید و پیشكسوتان قرآنی داخلی و خارجی همراه بود در نهایت قاسم مقدمی از ایران در رشته قرائت قرآن كریم و حسین معتمدی از كشورمان در رشته حفظ كل به مقام نخست دست یافتند.

همچنین در رشته قرائت عزت السید راشد از كشور مصر و محمود سلمان علی از كشور بحرین رتبه های دوم و سوم را كسب كردند.

معتمدی در رشته حفظ كل قرآن كریم و نیز آقایان عین العارفین از بنگلادش و عبدالله عمر حامد از كشور لیبی مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

این دوره از مسابقات دارای 2 برنامه جنبی همایش پژوهش‌های قرآنی و همایش تجلیل از بانوان قرآنی بود.**حماسه قرآنی سی امین دوره مسابقات بین المللی در سال حماسه سیاسی

سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم از دهم تا هفدهم خرداد ماه سال 1392 در محل سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد.

در این دوره از مسابقات 111 قاری و حافظ از 70 كشور جهان در سه مرحله مقدماتی، میانی و نهایی و در طول یك هفته به رقابت با یكدیگر پرداختند.

مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات با تلاوت آیاتی از قران كریم توسط 'قاسم مقدمی' قاری بین المللی قرآن مجید و نفر اول این مسابقات در سال گذشته آغاز شد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و حجت الاسلام و المسلمین 'علی محمدی 'نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به سخنرانی پرداختند.

در كنار سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن چهارمین همایش تجلیل از بانوان قرآنی هم برگزار شد.

تجلیل از مادر شهیدان سجادیان و جوادنیا و دعوت هدفمند از جامعه قرآنی با برقراری تماس با 120 موسسه قرآنی از ویژگی های این دوره بود.

فاتحان سكوی سی امین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن

آیین اختتامیه سی‌امین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن كریم به عنوان بزرگ ترین رویداد قرآنی كشور جمعه 17 خرداد در سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی برگزار شد.

وحید وكیلی و هاشم سلطانی‌نژاد به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در رشته‌های قرائت و حفظ قرآن كریم در این رویداد مهم قرآنی حضور داشتند كه هر دو نفر موفق به كسب مقام نخست این دوره از مسابقات شدند.

در مراسم اختتامیه نفر نخست رشته قرائت در این دوره از مسابقات به تلاوت آیاتی از قرآن كریم پرداخت.

در این مراسم ضمن تجلیل از برگزیدگان این دوره مسابقات، بیانیه هیات داوران نیز قرائت شد.

با پایان رقابت‌های سی‌امین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن كریم جمهوری اسلامی ایران پس از یك دوره رقابت‌‌های فشرده میان نمایندگان اعزامی از بیش از 70 كشور جهان، برگزیدگان در دو رشته قرائت و حفظ معرفی شدند.

بر اساس رأی هیات داوران سی‌امین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن كریم در بخش قرائت، وحید وكیلی از ایران به مقام نخست این رشته نایل شد.

«عبدالرحمن الكردی» از سوریه، «سعید برات‌ زاده» از آلمان،«محمد علی خسروی» از افغانستان و «حسام كریم» از عراق به ترتیب مقام‌های دوم تا پنجم این دوره از مسابقات را كسب كردند.

در رشته حفظ نیز هاشم سلطانی‌نژاد از ایران رتبه نخست این رشته را به خود اختصاص داد.

در این بخش نیز «سعیدو آدم اسحاق واكاوا» از نیجریه، «حسین عدنان عبدالرزاق» از عراق، دوم و سوم این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم با دیدار شركت كنندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی به پایان راه رسید.

اجتمام**3377**1436