پايان داوري بخش زنده جشنواره فيلم‌نامه‌نويسي كانون پرورش فكري

تهران - ايرنا - داوري بخش زنده چهارمين جشنواره فيلم‌نامه‌نويسي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، به پايان رسيد.

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، هيات داوران متشكل از جابر قاسمعلي فيلم‌نامه‌نويس، منتقد و تحليلگر فيلم، افسانه شعبان‌نژاد شاعر و نويسنده كودك و نوجوان و رضا حيدرنژاد نويسنده، كارگردان و فيلم‌نامه‌نويس آثار بخش زنده اين جشنواره را مورد بررسي و داوري قرار دادند.

هيات داوران در بخش خليج فارس هفت اثر، در بخش سنت‌هاي قومي و بومي سرزمين مادري 18 فيلم‌نامه و در بخش داستاني كوتاه 70 اثر و در داستاني بلند 17 فيلم‌نامه و در مجموع 112 فيلم‌نامه را ارزيابي كرد.

كار داوري نهايي آثار بخش زنده اين جشنواره از اواخر فروردين ماه آغاز شده و به تازگي پايان يافته است.

فراخوان اين جشنواره پيشتر در سه محور خليج فارس، سنت‌هاي قومي و بومي سرزمين مادري و آزاد در دو بخش داستاني و پويانمايي كوتاه و بلند (سينمايي) منتشر شده بود.

امور سينمايي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به آثار برگزيده در دو بخش پويانمايي و زنده جوايزي را در نيمه دوم خرداد ماه اهدا خواهد كرد.

فراهنگ (1)**1883**1588